50 let od objevení THCV: Mohou kanabinoidy pomoci s hubnutím, depresí a osteoporózou?

Co je THCV a jak vzniká?

V rostlině konopí již bylo identifikováno více než 150 kanabinoidů a jedním z nich je také tetrahydrokanabivarin (THCV), objevený v roce 1973. THCV má podobnou molekulární strukturu jako THC, postranní řetězec je však o dva uhlíky kratší. I drobný rozdíl v chemickém vzorci však znamená odlišné vlastnosti i účinky – jedním z hlavních rozdílů je, že THCV není (na rozdíl od THC) v malých dávkách psychoaktivní.

Tetrahydrokanabivarin vzniká jako vedlejší produkt kyseliny kanabigerovarinové (CBGVA), která se pomocí enzymu rozkládá na tetrahydrokanabivarinovou kyselinu (THCVA) a procesem dekaboxylace se přeměňuje na THCV. Největší množství THCV obsahují původní africké kmeny konopí setého

Účinky THCV

THCV interaguje s endokanabinoidním systémem, a tím může ovlivňovat různé procesy v těle. Někteří uživatelé tvrdí, že THCV jim v nízkých dávkách pomáhá se soustředěním a produktivitou a přispívá k relaxaci. Při vyšších dávkách však tato sloučenina může způsobovat změny vnímání a může se vyskytnout některý z nežádoucích účinků připisovaný psychoaktivním kanabinoidům, jako je sucho v ústech, zarudlé oči nebo zvýšená srdeční frekvence.

Zajímavý je možný terapeutický přínos THCV, kterým se zabývalo už několik vědeckých studií. Ukazuje se, že tento kanabinoid by mohl mít příznivý vliv u těchto onemocnění:

Závěry některých studií jsou slibné, proto se na ně podíváme podrobněji.

 

Může THCV pomoci s hubnutím?

Možná jste už někde zaslechli, že THCV by mohlo pomáhat při nadváze, obezitě a cukrovce. Zdá se vám to nemožné? Některé výzkumy skutečně ukazují, že THCV snižuje chuť k jídlu a zvyšuje pocit sytosti. Působí tedy přesně opačně než psychoaktivní kanabinoid THC (delta-9-THC), který chuť k jídlu podporuje. 

THCV by mohlo pomoci obnovit citlivost na inzulin, přispět ke snížení hmotnosti, snížení obsahu tuku v těle a ke zvýšení energetického výdeje, jak ukázaly klinické testy provedené na modelech obézních myší.

Zdá se, že THCV funguje podobně jako léky proti obezitě. Výhodou je, že nezpůsobuje závažné psychiatrické vedlejší účinky (tedy alespoň dosud se nic takového neprokázalo). Podle studie publikované ve vědeckém časopise Nutrition & Diabetes má THCV také příznivý vliv na snižování hladiny glukózy v krvi a jaterních triglyceridů

Jiná studie, kterou vydala v roce 2016 Americká diabetická asociace (ADA), hodnotila bezpečnost a účinnost THCV a CBD u pacientů s diabetem 2. typu. Zjistilo se, že kanabinoidy THCV a CBD jsou u diabetu 2. typu dobře tolerované. 

Než bude možné THCV využít jako účinnou látku pro pacienty s obezitou a cukrovkou, bude nutné provést podrobnější výzkum a zhodnotit všechny přínosy a rizika. 

Zmírnění úzkosti a deprese

Dnes už se ví, že některé kanabinoidy, včetně THCV, mají potenciál zmírňovat příznaky neuropsychiatrických onemocnění. Jak je to možné? Výsledky výzkumu zveřejněného v roce 2014 ukázaly, že THCV interaguje s podtypem serotoninových receptorů známých jako 5-HT1A. Aktivace těchto receptorů zvyšuje uvolňování dopaminu v některých částech mozku a díky tomu se mohou příznaky některých onemocnění, jako je úzkost, deprese nebo schizofrenie zmírnit. 

Růst kostí

Jak již bylo řečeno, THCV interaguje s naším endokanabinoidním systémem. Tento komplexní buněčný systém se mimo jiné skládá z endokanabinoidních receptorů CB1 a CB2 umístěných po celém těle. Receptor CB2 podporuje tvorbu nové kostní tkáně a THCV se na tento receptor váže, čímž pomáhá aktivovat kostní buňky. Podle vědecké studie z roku 2012 THCV také dokáže stimulovat produkci kolagenu a zároveň má příznivý vliv na zánět. Z těchto důvodů by mohlo být využitelné při řídnutí kostí (osteoporóze). 

Parkinsonova choroba

Díky tomu, že THCV aktivuje receptory CB2, a zároveň dovede blokovat receptory CB1, mohl by přispívat ke zmírnění příznaků a zpomalení či zastavení neurodegenerace typické pro Parkinsonovu chorobu. 

Studie publikovaná v roce 2011 ve vědeckém časopise British Journal of Pharmacology naznačuje, že by THCV také mohlo chránit nervové buňky (neurony) v mozku před odumřením. Za Parkinsonovovou chorobou stojí totiž právě úbytek neuronů, které produkují neurotransmiter dopamin.

 

Závěr

Tetrahydrokanabivarin je kanabinoid, který vědci identifikovali v rostlině konopí již před pěti desítkami let. Přestože několik studií naznačilo jeho terapeutický potenciál, dosud nejsou plně objasněná všechna rizika a účinky na tělo a mysl. Zdá se, že THCV by mohlo podporovat růst kostní hmoty, pomáhat s hubnutím, obezitou, zmírňovat úzkost, deprese i některé příznaky Parkinsonovy choroby. Mnoho výzkumů se však opírá pouze o výsledky testování na zvířatech, proto je potřeba provést rozsáhlejší klinické studie, které ověří účinky a bezpečnost. 

Někteří uživatelé tento kanabinoid vyhledávají kvůli lepšímu soustředění a pro navození relaxace. Uvádí se, že v nízkých dávkách není THCV psychoaktivní.Autor: Michaela Mádlová

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti.