HHCP: Výroba, chemická struktura a účinky

Kanabinoid HHC-P má podobu viskózního oleje. V přírodě tuto sloučeninu nenajdeme, neboť se vyrábí synteticky v laboratořích. Nejčastěji má jantarové nebo světle žluté zbarvení.

Kanabinoid HHC-P má postranní řetězec složený ze sedmi uhlíků. Z dosavadního vědeckého poznání plyne, že čím delší alkylový řetězec kanabinoid má, tím se lépe váže na endokanabinoidní receptory CB1 a CB2 v endokanabinoidním systému.

K čemu endokanabinoidní systém slouží? Pokud se lidské tělo potýká se stresem nebo s hladověním, endokanabinoidní systém zasáhne a pomůže s navozením opětovné rovnováhy.

Jaké má účinky kanabinoid HHC-P?

Užívání HHC-P produktů může podobně jako u HHC vést ke změnám sluchového i vizuálního vnímání, k proměnám v interpretaci času a uživatelé mohou po konzumaci pociťovat stavy euforie.

HHC-P produkty mohou mít i velký potenciál v podpoře usínání. Dostavit se ale mohou i další účinky:

  • Zvýšená chuť k jídlu
  • Pocity uvolnění
  • Úleva od stresu

Uživatelé o HHC-P říkají, že od prvotní konzumace se účinky nejčastěji dostavují do pár desítek minut. Díky silné vazbě na receptory v endokanabinoidním systému ale mohou následně trvat i několik hodin. 

 

Vedlejší účinky HHC-P

Vědci zatím nestanovili žádnou standardizovanou dávku HHC-P ani jasné důkazy o dlouhodobých účincích. Důvěryhodných informací o HHC-P zatím příliš není, a je proto vhodné, aby každý byl při užívání tohoto kanabinoidu obezřetný.

HHC-P se řadí mezi kanabinoidy výraznými psychoaktivními vlastnostmi. Při užívání je potřeba počítat s tím, že se mohou dostavit vedlejší účinky, jako například:

  • Zčervenání očí
  • Sucho v ústech
  • Paranoia
  • Úzkost
  • Rychlý srdeční tep
  • Nespavost
  • Závratě

Čeká se na vědecké studie

Kanabinoid HHC-P ale ještě nebyl vědci dostatečně prozkoumán. Vzhledem k tomu, že HHC-P patří mezi nové kanabinoidy, nemáme o jeho vlivu na organismus zatím dostatečné množství informací.

Látka ve většině států světa nechybí na seznamu zakázaných návykových látek. Podobně je tomu v České republice. Ačkoliv ještě nedošlo k zařazení HHC-P na tento seznam, může se status tohoto kanabinoidu rychle měnit

Vzhledem k chybějící regulaci v České republice i dalších státech je vhodné HHC-P produkty nakupovat pouze od renomovaných výrobců, kteří jsou alespoň částečnou jistotou bezpečnosti, kvality i správného označení.

 

Jaké HHC-P produkty jsou k dispozici? 

Nabídka HHC-P produktů je bohatá a stále se rozšiřuje. Výrobci rádi kombinují HHC-P i s dalšími kanabinoidy, a to z důvodu doplnění nebo zesílení účinků. Každý si může vybírat z HHC-P vapes, cartridgí, hashe, gummies nebo květů

Běžně dostupné HHC-P produkty splňují zákonem stanovený limit povoleného obsahu THC (v ČR do 1 %). V praxi obsah HHC-P v květech, vape penech a liquidech obvykle nepřesahuje 0,2-0,3 % THC.

Pokud uvažujete o tom, že HHC-P produkty vyzkoušíte, začněte nejprve s nízkou dávkou a dodržujte doporučení, které stanovuje výrobce.

Závěr

Kanabinoid HHC-P je novinkou na globálním konopném trhu, neexistují ale zatím žádné vědecké studie, které by se působením HHC-P na tělo a mysl zabývaly. I proto je vhodné k HHC-P produktům přistupovat obezřetně.

 

Autor: Jiří Lacina

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti."