Moderní metody výroby HHC

Existuje několik způsobů, jak HHC vyrobit. Moderní metody využívají terpen citronellal nebo proces hydrogenace s katalyzátorem palladiem. Alternativou k výrobě HHC z THC je jeho výroba z kanabidiolu (CBD) umělými žaludečními šťávami. Tímto procesem vznikají dva izomery HHC (9α-OH-HHC a 8-OH-iso-HHC) a delta 9 THC, který je však nutné z finálního produktu vyloučit.

Proč je HHC odolné?

Zatímco kanabinoid CBN se vytváří jako důsledek stárnutí THC oxidací, HHC se vyrábí v laboratoři umělým procesem hydrogenace. Během hydrogenace se mění geometrie molekuly, vazebná afinita k endokanabinoidním receptorům CB1 a CB2 a receptorům bolesti TRP, což způsobuje mnohem lepší stabilitu molekuly. Díky tomu je HHC odolnější vůči oxidaci, rozpadu a jiným vlivům, jako jsou teplota a UV záření.

THC vs. HHC

Hexahydrokanabinol (HHC) je molekula patřící do skupiny kanabinoidů, která vzniká hydrogenací THC (tetrahydrokanabinolu). Teoreticky lze k výrobě HHC použít jakýkoliv izomer THC, ale většina zemí nedovoluje nakládání s THC a musí se přistoupit k jiným metodám.

Většina popsaných procesů převádí THCA (kyselinu tetrahydrokanabinolovou) na HHC. K výrobě HHC se používají katalyzátory obsahující inertní kovy, jako je iridium, palladium, rhodium, nikl, ruthenium, platina nebo rhenium. Tyto kovy umožňují přerušení dvojné vazby ve struktuře THC, čímž THC ztratí svou stabilitu. Poté se přidá molekula vodíku, což vede k hydrogenaci a tvorbě HHC.

Další metody výroby HHC

Existuje také alternativní metoda přeměny CBD na HHC, a to pomocí umělé žaludeční šťávy.

Výzkumníci dále zkoušeli získat HHC z terpenů citronellalu pomocí takzvané hetero-Dielsovy-Alderovy reakce nebo z L-karvonu, kdy se využívá takzvaný Wilkinsonův katalyzátor (tris-trifenylfosfinchlorid rhodium). U obou metod je nezbytné využití katalyzátorů, vysokých teplot, tlaku a atomů vodíku.

Výroba HHC pomocí Adamsova katalyzátoru (oxidu platiničitého) je složitá a klade vysoké nároky na prostředí. Při této metodě by se mělo použít vakuum a inertní plyn. Pokoušet by se o ni měli pouze zkušení chemici s potřebným vybavením.

Závěr

Výše popsané metody výroby HHC jsou vhodné pro výzkumné účely, ale nejsou běžně používané v praxi. Výroba HHC je stále předmětem výzkumu a vývoje a pravděpodobně se v budoucnu objeví nové, účinnější a snazší metody.

 

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem “Prohlášení o odpovědnosti.“