Popularita HHC

Jeden z více než stovky kanabinoidů, které se vyskytují v rostlině konopí, začíná být stále populárnější. I když je HHC obsažen v rostlině konopí pouze v minimálním množství, lze ho vyrobit v laboratoři z jiných konopných složek (např. CBD) a uživatelé si ho rychle oblíbili. Proč? Podle uživatelských recenzí má podobné relaxační účinky jako THC, ale bez vysokého stupně psychického ovlivnění. HHC je stále vyhledávanějším kanabinoidem. Momentálně je HHC v Česku legální, ale v dalších zemích EU může být jeho status jiný.

Základní informace o HHC:

  • Je hydrogenovanou formou THC (THC „obohacené“ o vodík)
  • Má psychoaktivní účinky podobné THC (o zhruba poloviční síle)
  • Je odolnější vůči vysokým teplotám i UV záření
  • Má delší dobu skladovatelnosti než THC

Vliv HHC na tělo a mysl

HHC má mnoho nadšených uživatelů, ale je třeba si uvědomit, že stále nebylo dostatečně probádáno a není zcela jasné, jak ovlivňuje lidský organismus na delší časové období. Byly provedeny menší výzkumy, ale jeho bezpečnostní profil je stále nejasný.

THC a HHC mají podobnou strukturu, ale mohou mít různé izomery, a tedy různou afinitu k endokanabinoidním receptorům v těle. HHC má obecně nižší afinitu k receptorům CB1 než THC, což může vést k menším psychoaktivním účinkům. Při výrobě HHC v laboratoři se obvykle vytváří směs dvou izomerů s různou aktivitou na receptorech CB1.

Účinky HHC

Jak již bylo zmíněno, účinky HHC zatím nejsou dostatečně prozkoumány a nemají pevnou vědeckou oporu. To znamená, že HHC může na jednotlivce působit různě a účinky mohou být ovlivněny zdravotním stavem, imunitním systémem, senzitivitou a užíváním dalších léků na předpis.

HHC může vyvolat euforii, zvýšení energie a zlepšení mentální ostrosti, pomoci s relaxací a podpořit lepší spánek. Někteří uživatelé uvádějí, že intenzita účinku HHC se pohybuje zhruba na poloviční úrovni (někdy dokonce až 80 %) oproti THC a nejvíce se podobá izomeru delta-8 THC, především díky svým relaxačním účinkům (stimulace organismu je nižší než u delta-9 THC).

 

Další možné přínosy HHC

Mezi nejčastější uváděné potenciální přínosy HHC, které se mohou projevit v různé intenzitě, patří:

Po užití HHC může dojít k útlumu úzkostných stavů a zmírnění projevů úzkosti, na druhé straně ale může tento kanabinoid zesílit pocity úzkosti a vést ke vzniku dalších přidružených potíží, jako je třes rukou a nesoustředěnost.

Vedlejší účinky HHC

S HHC jsou spojeny také další potenciální vedlejší účinky. Je obtížné předem odhadnout, jaké vedlejší účinky se u konkrétního uživatele projeví a jak intenzivní budou. Mohou se objevit následující vedlejší účinky:

  • problémy se spánkem
  • zrychlení srdeční frekvence
  • závratě a dezorientace
  • zarudlé oči a suchost v ústech
  • paranoia

Přestože zatím nebyly hlášeny žádné vážné vedlejší účinky užívání HHC, stále existuje riziko, zejména pokud je užíváno v nadměrném množství nebo v kombinaci s jinými látkami. Je důležité mít na paměti, že užívání HHC není ve všech zemích legální a může mít právní důsledky. Proto by měli lidé, kteří chtějí vyzkoušet HHC, být obezřetní a informovat se o aktuálních zákonech dané země, potenciálních rizicích a vedlejších účincích.

Závěr

HHC má ve světě konopných produktů své místo, ale uživatelé by měli vždy dbát na dostatečnou kvalitu produktu. Pokud se rozhodnete vyzkoušet HHC, je důležité si ověřit laboratorní testy prováděné nezávislou třetí stranou. Díky nim budete mít jistotu, že produkt neobsahuje sporné látky, jako jsou těžké kovy (iridium, palladium, rhodium, ruthenium, nikl).

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem “Prohlášení o odpovědnosti.“