Πνευματικά δικαιώματα

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε μέρους του για σκοπούς άλλους από προσωπικούς και μη κερδοσκοπικούς, ιδίως η αντιγραφή, περαιτέρω επεξεργασία ή αναπαραγωγή και οποιαδήποτε επέμβαση στην τεχνική ή υλική φύση του δικτυακού τόπου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά εκ των προτέρων.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του αποτελεί παράνομη παραβίαση των δικαιωμάτων του φορέα εκμετάλλευσης ή/και τρίτων και θεμελιώνει το δικαίωμα του φορέα εκμετάλλευσης ή/και των τρίτων να απαιτήσει αποζημίωση από τον παραβάτη, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη, ή/και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Εάν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ή μέρος αυτού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον φορέα εκμετάλλευσης, Hot House Cucumber s.r.o., αρ. μητρώου 176 29 527, με έδρα τη διεύθυνση Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Τσεχική Δημοκρατία, εγγεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου C 374196 στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας.