Szerzői jog

Ezt a weboldalt és annak tartalmát szellemi tulajdonjogok védik.

Tilos a weboldal, annak tartalma vagy bármely részének nem személyes és nem nyereségérdekelt célra történő felhasználása, különösen a másolás, további feldolgozás vagy reprodukálás, valamint a weboldal technikai vagy anyagi természetébe való bármilyen beavatkozás, kivéve, ha az előzetesen kifejezetten engedélyezett.

A weboldal és tartalmának jogosulatlan használata az üzemeltető és/vagy harmadik felek jogainak jogellenes megsértését jelenti, és megalapozza az üzemeltető és/vagy a harmadik felek jogát arra, hogy kártérítést követeljenek a jogsértőtől, beleértve az elmaradt haszon megtérítését és/vagy a jogalap nélküli gazdagodást.

Ha a weboldal tartalmának vagy bármely részének felhasználása iránt érdeklődik, kérjük, forduljon az üzemeltetőhöz, a Hot House Cucumber s.r.o., azonosítószám: 176 29 527, székhelye: Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Cseh Köztársaság, székhelye: Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Cseh Köztársaság, a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékben C 374196 iktatószámmal bejegyezve.