Aansprakelijkheid

"Deze website bevat algemene informatie over dieet, gezondheid en voeding. Alle informatie die hier of via deze website wordt verstrekt is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie mag niet worden opgevat als advies en mag niet als zodanig worden behandeld. De algemene informatie op deze website wordt verstrekt "as is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet.

Hot House Cucumber s.r.o. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de gezondheidsinformatie op deze website. U mag niet vertrouwen op de informatie op deze website als een alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverlener.

Als u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt of zou kunnen lijden, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. U mag nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies negeren of een medische behandeling staken vanwege informatie die u op onze website vindt of die u door ons is verstrekt. Geen van de informatie op deze website is bedoeld als een geschikte medische diagnose of als medisch advies of een aanbevolen behandeling. Als u overweegt veranderingen aan te brengen in uw levensstijl, dieet of voeding, dient u eerst uw arts of zorgverlener te raadplegen.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij bieden deze links enkel aan voor het gemak en onderschrijven deze sites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van, en doen geen uitspraken over het materiaal op, dergelijke gelinkte websites van derden. Als u besluit toegang te krijgen tot of te vertrouwen op informatie op gelinkte websites van derden, doet u dat op eigen risico.

Deze website ondersteunt, onderschrijft of bepleit geen legaal of illegaal gebruik van verdovende middelen of psychotrope stoffen. Alle informatie op deze website, evenals informatie die via deze website wordt verstrekt, is alleen voor educatieve doeleinden. Hot House Cucumber s.r.o. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud op haar website of op websites van derden waarnaar wij linken indien deze inhoud het gebruik van verdovende of psychotrope middelen of andere illegale activiteiten promoot, onderschrijft of bepleit.

Hot House Cucumber s.r.o. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal op haar website pagina's, of pagina's waarnaar wij links verstrekken, die legaal of illegaal drugsgebruik of illegale activiteiten promoten, vergoelijken of bepleiten. Hot House Cucumber s.r.o. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk of onjuist gebruik van de informatie of diensten op deze website en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor iemands gebruik van de informatie of diensten."

Geen artikel