Auteursrecht

Deze website en zijn inhoud worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elk gebruik van deze website, de inhoud ervan of een deel ervan voor andere dan persoonlijke en niet-winstgevende doeleinden, met name het kopiëren, verder verwerken of reproduceren ervan en elke ingreep in de technische of materiële aard van de website, behalve indien vooraf uitdrukkelijk toegestaan, is verboden.

Ongeoorloofd gebruik van deze website en zijn inhoud is een onrechtmatige inbreuk op de rechten van de exploitant en/of derden en vestigt het recht van de exploitant en/of de derden om schadevergoeding te eisen van de inbreukmaker, met inbegrip van schadevergoeding voor gederfde winst, en/of ongerechtvaardigde verrijking.

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de inhoud van deze website of een deel daarvan, neem dan contact op met de exploitant, Hot House Cucumber s.r.o., identificatienummer 176 29 527, met maatschappelijke zetel te Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tsjechië, geregistreerd onder dossiernummer C 374196 in het handelsregister bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank in Praag.