Drepturi de autor

Acest site web și conținutul său sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală.

Este interzisă orice utilizare a acestui site web, a conținutului său sau a oricărei părți a acestuia în alte scopuri decât cele personale și non-profit, în special copierea, prelucrarea sau reproducerea ulterioară și orice intervenție în natura tehnică sau materială a site-ului web, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în prealabil.

Utilizarea neautorizată a acestui site web și a conținutului său reprezintă o încălcare ilegală a drepturilor operatorului și/sau ale terților și stabilește dreptul operatorului și/sau al terților de a solicita daune-interese de la contravenient, inclusiv compensații pentru profituri pierdute, și/sau îmbogățire fără justă cauză.

În cazul în care sunteți interesat de utilizarea conținutului acestui site web sau a oricărei părți a acestuia, vă rugăm să contactați operatorul, Hot House Cucumber s.r.o., cu numărul de identificare 176 29 527, cu sediul social la Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republica Cehă, înregistrată sub numărul de dosar C 374196 în Registrul Comercial ținut de Tribunalul Municipal din Praga.