HHCPO Vape pen - Conținutul de CBD în % - 81 - 85 %