Termeni și condiții generale de vânzare către consumatori

Termenii și condițiile generale ale societății comerciale Hot House Cucumber s.r.o., cu sediul social în Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republica Cehă, nr. de identificare 176 29 527, înregistrată cu nr. de dosar C 374196 în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga (denumită în continuare "Vânzătorul"), pentru vânzarea de bunuri și prestarea de servicii către persoane fizice - consumatori (denumite în continuare "Cumpărătorul") prin intermediul magazinului on-line operat de Vânzător la adresa de internet www.horsehogandcow.com.

(denumite în continuare "CGC-C").

 

Dispoziții introductive

 1. CGC-C reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau în baza Contractului de cumpărare sau a Contractului de servicii (denumit în continuare "Contract") încheiat între Vânzător și o persoană fizică - consumator prin intermediul magazinului electronic al Vânzătorului. Vânzătorul operează e-shop-ul la adresa de internet www.horsehogandcow.com prin intermediul interfeței web (denumită în continuare "interfața web a e-shop-ului").
 2. CCG-C reglementează în continuare drepturile și obligațiile părților contractante la utilizarea site-ului web al vânzătorului situat la adresa www.horsehogandcow.com (denumit în continuare "site-ul web") și alte raporturi juridice conexe.
 3. CGC-C nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri sau să solicite servicii de la vânzător acționează în cadrul activităților sale comerciale atunci când comandă bunurile sau serviciile sau dacă persoana este o persoană juridică. În acest caz, contractul încheiat este reglementat de Condițiile comerciale generale pentru relațiile comerciale cu persoane fizice - întreprinzători sau persoane juridice.
 4. În contract pot fi convenite dispoziții care derogă de la CGC-C. Dispozițiile divergente din contract au prioritate față de dispozițiile din CG-C.
 5. CGC-C fac parte integrantă din contract. 6. Contractul și CG-C sunt redactate în limba cehă. Contractul va fi încheiat în limba cehă.
 6. Vânzătorul poate schimba sau modifica formularea din CGC-C. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a formulării anterioare a CGC-C.

 

Contul de utilizator

 1. Cumpărătorii care s-au înregistrat pe site-ul web pot accesa interfața de utilizator a acestora. Cumpărătorul poate comanda bunuri sau servicii din interfața sa de utilizator (denumit în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului online permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri sau servicii fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului online.
 2. Atunci când se înregistrează pe site-ul web și comandă bunuri sau servicii, cumpărătorul este obligat să declare toate informațiile în mod corect și sincer. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele declarate în contul de utilizator la orice modificare a acestora. Datele furnizate de către Cumpărător în Contul de utilizator și la comandarea bunurilor sau serviciilor vor fi considerate corecte de către Vânzător.
 3. În cazul în care Cumpărătorul completează datele privind o persoană juridică (denumirea comercială, numărul de identificare a societății și numărul de înregistrare fiscală), Vânzătorul va considera că acțiunea Cumpărătorului este făcută în numele persoanei juridice respective și va trata comanda persoanei juridice în conformitate cu articolul I. alineatul (3) din prezentul document.
 4. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește datele necesare pentru a accesa contul său de utilizator și ia act de faptul că vânzătorul nu este răspunzător pentru încălcarea de către cumpărător a acestei obligații.
 5. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite utilizarea contului de utilizator de către terți.
 6. Vânzătorul poate anula Contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul nu și-a folosit Contul de utilizator timp de mai mult de 1 (în cuvinte: un) an sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului încheiat (inclusiv CGC-C).
 7. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special din cauza întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau a întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale terților.

 

Încheierea contractului

 1. Interfața web a magazinului electronic conține lista bunurilor și serviciilor oferite de vânzător, inclusiv prețurile acestora. Prețurile bunurilor și serviciilor sunt indicate cu taxa pe valoarea adăugată inclusă. Acestea includ, de asemenea, toate taxele aferente și, dacă este cazul, orice taxe de licență și redevențe. Oferta de bunuri și servicii, precum și prețurile bunurilor și serviciilor oferite rămân valabile pe toată perioada pentru care sunt afișate în interfața web a magazinului electronic. Această dispoziție nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia contracte la condiții convenite individual.
 2. Toate ofertele de vânzare de bunuri și de prestare de servicii plasate în interfața web a magazinului electronic sunt neobligatorii, iar vânzătorul nu are nicio obligație de a încheia un contract de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
 3. Interfața web a magazinului online indică, de asemenea, costul ambalajului și al livrării bunurilor și serviciilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor și serviciilor indicate în interfața web a magazinului online se aplică numai bunurilor și serviciilor livrate pe teritoriul Republicii Cehe.
 4. Pentru a comanda bunurile sau serviciile, Cumpărătorul va completa formularul de comandă din interfața web a magazinului online. În special, în formular trebuie introduse următoarele informații:
 • bunurile și serviciile comandate (cumpărătorul "pune" bunurile sau serviciile comandate în coșul de cumpărături online al interfeței web a magazinului online);
 • modalitatea de plată a prețului bunurilor și serviciilor, modalitatea de livrare a bunurilor și serviciilor comandate; și
 • informații privind costurile asociate cu livrarea bunurilor și serviciilor comandate

(denumite în continuare, în mod colectiv, "Ordinul").

 1. Înainte de a trimite Comanda către Vânzător, Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și, dacă este necesar, de a modifica datele pe care le-a introdus în Comandă; acest lucru îi oferă Cumpărătorului posibilitatea de a identifica și corecta greșelile făcute la completarea Comenzii. Cumpărătorul va trimite apoi Comanda către Vânzător făcând clic pe butonul "Trimite". Vânzătorul va considera datele furnizate în Comandă ca fiind corecte. După primirea comenzii, Vânzătorul va confirma imediat primirea comenzii, trimițând Cumpărătorului un e-mail de confirmare la adresa de e-mail a Cumpărătorului indicată în interfața cu utilizatorul sau în Comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").
 2. Vânzătorul este întotdeauna îndreptățit, în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, amploarea serviciilor, prețul, costurile estimate de livrare), să solicite Cumpărătorului să confirme suplimentar comanda (de exemplu, în scris sau prin telefon).
 3. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător ia naștere în momentul livrării confirmării comenzii (acceptării), pe care Vânzătorul a trimis-o Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului.
 4. Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu are nicio obligație de a încheia un contract, în special cu persoane care anterior și-au încălcat în mod substanțial obligațiile față de vânzător.
 5. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea dispozitivelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului. Costurile suportate de către Cumpărător la utilizarea dispozitivelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului (costul conexiunii la internet, costul apelurilor telefonice) sunt suportate de către Cumpărător.
 6. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pentru serviciul respectiv, Vânzătorul poate începe furnizarea serviciului comandat chiar înainte de expirarea perioadei permise pentru retragerea din Contract.

 

Prețul bunurilor și serviciilor, condițiile de plată

 1. Prețul bunurilor și serviciilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor în temeiul contractului pot fi plătite de către cumpărător către vânzător în următoarele moduri:
 • plata în numerar la livrare, la locul specificat de către Cumpărător în Comandă;
 • plata fără numerar în contul Vânzătorului nr. 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (pentru plăți în EUR) la Fio Banka (denumit în continuare "contul vânzătorului");
 • plata fără numerar în contul Vânzătorului nr. 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (pentru plăți în CZK) la Fio Banka (denumit în continuare "contul vânzătorului");
 • plata fără numerar prin intermediul sistemului de plată GoPay.
 1. Împreună cu prețul bunurilor sau al serviciilor, Cumpărătorul plătește vânzătorului și costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor la valoarea convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul indicat se înțelege ca incluzând costurile asociate livrării bunurilor sau prestării serviciilor și incluzând orice taxe de licență.
 2. În cazul plății în numerar sau în numerar/încasare la livrare, prețul se plătește la preluarea bunurilor sau serviciilor comandate. În cazul unei plăți fără numerar, prețul este datorat în termen de 7 (în cuvinte: șapte) zile de la încheierea contractului.
 3. În cazul în care cumpărătorul alege o plată fără numerar, acesta va fi obligat să indice simbolul variabil al tranzacției atunci când plătește prețul bunurilor și serviciilor. În cazul unei plăți fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul este îndeplinită în momentul în care suma respectivă este creditată în contul vânzătorului.
 4. Vânzătorul poate solicita plata integrală a prețului înainte de a trimite bunurile sau de a presta serviciul către cumpărător.
 5. Orice reduceri de preț acordate de către vânzător cumpărătorului pot fi combinate.
 6. În cazul în care este uzual în practica comercială sau dacă așa prevăd reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document fiscal - factură pentru plățile efectuate în baza Contractului. Vânzătorul este plătitor de TVA. Vânzătorul va emite documentul fiscal - factură către Cumpărător după ce Cumpărătorul a achitat prețul comenzii și va trimite documentul în format electronic la adresa de e-mail a Cumpărătorului sau îl va anexa la comanda trimisă.

 

Retragerea din contract

1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu articolul 1837 din Legea nr. 89/2012 Sb., Codul civil, cu modificările ulterioare (denumit în continuare "Codul civil"), Cumpărătorul, în calitate de consumator, nu poate renunța la un Contract de vânzare-cumpărare:

a) pentru prestarea de servicii, dacă acestea au fost efectuate cu consimțământul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere, iar
antreprenorul a informat consumatorul înainte de încheierea contractului că, prin aceasta, consumatorul își va pierde dreptul de retragere din contract;

b) pentru furnizarea de bunuri sau de servicii a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care antreprenorul nu le poate controla și care pot apărea în timpul termenului de retragere,

c) pentru furnizarea de băuturi alcoolice care pot fi furnizate numai după treizeci de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care întreprinzătorul nu le poate controla,

d) pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de specificațiile consumatorului sau personalizate,

e) pentru livrarea de bunuri supuse unei degradări rapide, precum și de bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare,

f) pentru lucrările de reparații sau de întreținere efectuate la cererea consumatorului într-un loc desemnat de consumator; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul unor reparații ulterioare, altele decât cele solicitate, sau al furnizării de piese de schimb, altele decât cele solicitate,

g) pentru furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a desigilat după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă,

h) pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice, dacă ambalajul original al acestora a fost desigilat de către consumator după livrare,

i) pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste,

j) pentru cazare, transport, catering sau activități de petrecere a timpului liber, dacă întreprinzătorul furnizează serviciul sau bunurile la o anumită dată sau oră,

k) încheiate în cadrul unei licitații publice în conformitate cu legea care reglementează licitațiile publice sau

l) pentru furnizarea de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, dacă acesta a fost furnizat cu consimțământul prealabil expres dat de consumator înainte de expirarea termenului de retragere din contract și dacă antreprenorul a informat consumatorul înainte de încheierea contractului că acesta își va pierde astfel dreptul de retragere.

2. În cazul în care retragerea din contract nu este exclusă de dispozițiile articolului V. primul paragraf sau nu este posibilă din alte motive, cumpărătorul poate renunța la contract în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 și următoarele din Codul civil în termen de 14 (în cuvinte: paisprezece) zile de la data la care cumpărătorul sau o persoană desemnată de acesta a acceptat livrarea. Pentru a respecta perioada de retragere, notificarea de retragere trebuie trimisă înainte de expirarea perioadei relevante. Cumpărătorul poate trimite notificarea de retragere din contract la adresa vânzătorului, inclusiv, dar fără a se limita la, adresa sediului comercial al vânzătorului) sau la adresa de e-mail a vânzătorului office@horsehogandcow.com. Cumpărătorul poate utiliza, de asemenea, modelul de formular de retragere a contractului, care face parte din CGC-C.

3. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract în conformitate cu articolul V. al doilea paragraf din CGC-C, contractul va fi anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de 14 (în cuvinte: paisprezece) zile de la data la care cumpărătorul a trimis vânzătorului notificarea de retragere din contract. Bunurile trebuie să fie returnate Vânzătorului nedeteriorate și neuzate și, dacă este posibil, în ambalajul lor original. Cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor dacă natura acestora nu permite returnarea lor printr-o metodă obișnuită. Costul maxim al returnării unor astfel de bunuri este estimat la 10 000 CZK (în cuvinte: zece mii de coroane cehe) / 400 EUR (în cuvinte: patru sute de euro).

4. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contract în conformitate cu articolul V. al doilea paragraf din CGC-C, Vânzătorul va returna Cumpărătorului fondurile primite în termen de cel mult 14 (în cuvinte: paisprezece) zile de la retragerea Cumpărătorului din Contract (în cazul unui Contract de achiziție de bunuri, în termen de cel mult 14 zile de la primirea bunurilor returnate sau a dovezii că Cumpărătorul a trimis bunurile înapoi la Vânzător, în funcție de care dintre acestea survine prima). Vânzătorul rambursează suma sub formă de transfer fără numerar în contul specificat de către Cumpărător (cu excepția cazului în care Cumpărătorul specifică o altă metodă de plată, cu condiția ca această altă metodă să nu genereze costuri suplimentare pentru Vânzător). Suma rambursată include orice costuri de returnare a livrării către Vânzător (cu excepția costurilor suplimentare suportate ca urmare a alegerii de către Cumpărător a unei alte metode de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător). Vânzătorul poate, de asemenea, să ramburseze suma plătită de cumpărător în momentul în care cumpărătorul returnează bunurile.

5. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care bunurile returnate de către cumpărător sunt deteriorate, uzate, parțial consumate sau valoarea lor a fost diminuată în alt mod ca urmare a manipulării bunurilor într-un alt mod decât cel necesar pentru cunoașterea naturii și proprietăților bunurilor, inclusiv a funcționalității acestora, vânzătorul va avea dreptul la despăgubiri din partea cumpărătorului pentru daunele suferite. Vânzătorul poate compensa în mod unilateral cererea sa de despăgubire cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului sau a unei părți a acestuia. În cazul retragerii dintr-un contract de servicii a căror executare a început deja, dar care nu au fost încă prestate integral, Cumpărătorul va fi obligat să plătească o parte proporțională din prețul pentru serviciile deja prestate, iar în cazul retragerii Cumpărătorul are dreptul doar la rambursarea părții rămase din prețul pe care l-a plătit pentru serviciu.

6. Până la primirea bunurilor de către Cumpărător sau până la prestarea unui serviciu către acesta, Vânzătorul poate renunța la Contract în orice moment. În acest caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer fără numerar în contul specificat de Cumpărător.

7. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile sau cu un serviciu, actul de cadou se încheie între vânzător și cumpărător, cu mențiunea că, dacă cumpărătorul se retrage din contract, actul de cadou referitor la acest cadou va deveni ineficace, iar cumpărătorul va fi obligat să returneze vânzătorului cadoul oferit împreună cu bunurile. În acest caz, Vânzătorul își rezervă dreptul de a rambursa prețul sau o parte din acesta numai după primirea cadoului oferit.

8. Prin încheierea contractului, Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile comandate. În cazul în care Cumpărătorul încalcă această obligație, acesta este răspunzător pentru daunele suferite de Vânzător. 9. Cumpărătorul și Vânzătorul convin prin prezenta că, în cazul în care Cumpărătorul nu ia în primire lotul trimis la livrare și acesta este returnat, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului despăgubiri pentru daune numai în sumă forfetară de 500,- CZK (în cuvinte: cinci sute de coroane cehești). Vânzătorul declară că nu va pretinde despăgubiri pentru valoarea reală a daunelor constând în costuri de manoperă, mutare, ambalare, facturare, expediere, expediere, expediere prin poștă, despachetare, emiterea unei note de credit, stivuire, profituri pierdute etc., ci doar despăgubirea în sumă forfetară convenită. Suma convenită menționată mai sus, în valoare de 500,- CZK (cu alte cuvinte: cinci sute de coroane cehe), trebuie achitată în termen de 15 (cu alte cuvinte: cincisprezece) zile calendaristice de la momentul în care transportul comandat a fost predat primului transportator.

 

Transportul, livrarea de bunuri și prestarea de servicii

 1. Modalitatea de livrare a bunurilor și de prestare a serviciilor este stabilită de către Vânzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract. În cazul în care metoda de transport este aranjată la cererea Cumpărătorului, Cumpărătorul va suporta riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.
 2. În cazul în care, în conformitate cu Contractul, Vânzătorul este obligat să livreze bunurile într-un loc sau să presteze serviciile convenite într-un loc stabilit de Cumpărător în Comandă, Cumpărătorul va prelua bunurile livrate sau va permite prestarea serviciilor în aceste locuri convenite. În cazul în care Cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, Vânzătorul poate percepe o taxă de depozitare în valoare de 100 CZK (în cuvinte: o sută de coroane cehe) și are, de asemenea, dreptul de a denunța contractul.
 3. În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, bunurile trebuie livrate în mod repetat sau în alt mod decât cel prevăzut în comandă, cumpărătorul va plăti costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu metoda alternativă de livrare.
 4. Atunci când preia bunurile de la transportator, Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, dacă constată defecte, să informeze imediat transportatorul. În cazul în care ambalajul este deteriorat și indică o intrare neautorizată în transport, Cumpărătorul nu este obligat să preia transportul de la transportator. Prin semnarea bonului de livrare, cumpărătorul confirmă că ambalajul lotului care conține mărfurile nu a fost deteriorat.
 5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de către acesta.
 6. Vânzătorul are dreptul de a începe furnizarea serviciului comandat numai după ce vânzătorului i s-a plătit prețul pentru acest serviciu.

 

Răspunderea pentru defecte, garanție

 1. Drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește răspunderea vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea de garanție a vânzătorului, sunt reglementate de reglementările legale general obligatorii aplicabile, în special de dispozițiile relevante ale Codului civil. Vânzătorul oferă o garanție de 24 de luni (în cuvinte: douăzeci și patru de luni) pentru bunurile de consum și o garanție de 6 luni (în cuvinte: șase luni) pentru serviciile comandate.
 2. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător pentru conformitatea produsului vândut sau a serviciului furnizat cu Contractul, în special pentru ca produsul sau serviciul să nu aibă defecte. Conformitatea cu contractul înseamnă că produsul vândut este de calitatea și are caracteristicile convenite în contract, este adecvat scopului urmărit și corespunde descrierii date de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, îndeplinește cerințele reglementărilor legale și este furnizat în cantitatea, volumul sau greutatea corespunzătoare.
 3. În cazul în care bunurile sau serviciile nu sunt conforme cu Contractul la primirea de către Cumpărător (denumită în continuare "Neconformitate cu Contractul"), Cumpărătorul va avea dreptul la livrarea de bunuri noi sau la livrarea bunurilor lipsă sau la o nouă prestare a serviciului fără defecte, la înlăturarea defectelor prin repararea bunurilor, la o reducere adecvată a prețului sau la retragerea din Contract în conformitate cu condițiile specificate în Procedura de reclamații a Vânzătorului (denumită în continuare "Procedura de reclamații"), care poate fi consultată aici. Atunci când notifică Vânzătorul cu privire la defect sau imediat după notificare, Cumpărătorul îi va comunica Vânzătorului ce drept a ales ca rectificare. Cumpărătorul nu poate schimba opțiunea aleasă fără acordul Vânzătorului, cu excepția cazurilor în care Cumpărătorul a cerut repararea unui defect și defectul se dovedește a fi iremediabil. În cazul în care cumpărătorul nu își alege dreptul la timp, vânzătorul va proceda în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației aplicabile.
 4. Cu excepția bunurilor perisabile sau folosite, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru defectele care apar ca neconformitate cu contractul după primirea bunului în perioada de garanție (garanția).
 5. În cazul unui contract de servicii, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru defectele apărute ca neconformitate cu contractul după prestarea serviciului în perioada de garanție (garanția), în conformitate cu articolul VII primul paragraf din CGC-C.
 6. Nu se consideră un defect care cauzează lipsa de conformitate dacă bunurile livrate sau serviciul furnizat nu au caracteristici, proprietăți sau nu sunt de calitate dincolo de nivelul sau domeniul de aplicare declarat în mod expres.
 7. Prin urmare, Vânzătorul nu este răspunzător, printre altele, pentru interoperabilitatea datelor furnizate de Vânzător cu orice hardware sau software al Cumpărătorului sau al unor terțe părți, care nu este menționată în mod expres la serviciul respectiv. În cazul în care înregistrările sau datele Cumpărătorului sau ale unor terți sunt pierdute sau deteriorate din cauza procedurii sau utilizării greșite, neautorizate sau neadecvate a datelor furnizate de către Cumpărător, inclusiv a ingineriei inverse, Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi indirecte astfel produse.
 8. Cumpărătorul va exercita toate drepturile care decurg din răspunderea Vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea de garanție a Vânzătorului, la magazinul Vânzătorului din Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Se consideră că o reclamație este depusă în momentul în care Vânzătorul a primit de la Cumpărător bunurile revendicate sau informații despre un defect al unui serviciu furnizat.
 9. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate în detaliu în normele privind procedura de reclamații, disponibile aici.

 

Alte drepturi și obligații ale părților

 1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor și devine îndreptățit să utilizeze un serviciu după ce plătește integral prețul bunurilor sau al serviciului. 2. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă sau stipulat în contract prevede altfel, în cadrul serviciului furnizat și plătit în mod corespunzător, Cumpărătorul va avea dreptul neexclusiv, nelimitat teritorial și netransferabil de a utiliza o parte a serviciului de natura unei opere protejate prin drepturi de autor, numai pentru nevoile interne (personale) ale Cumpărătorului și numai pentru perioada și în măsura în care rezultă din scopul contractului. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, Cumpărătorul nu are dreptul, în special, să reproducă lucrarea, să o traducă, să o prelucreze, să o modifice sau să o schimbe în orice alt mod, să o distribuie, să o împrumute, să o închirieze, să o expună sau să o divulge publicului, precum și să ocolească mijloacele tehnice de protecție a drepturilor sau să efectueze o inginerie inversă a lucrării. Pentru a obține autorizația de a împrumuta, închiria, expune lucrarea sau de a o dezvălui publicului se poate încheia un contract special de servicii.
 2. Cumpărătorul recunoaște că software-ul și alte părți care formează interfața web a magazinului online (inclusiv fotografiile bunurilor oferite sau imaginile serviciilor furnizate) sunt protejate prin drepturi de autor. Cumpărătorul se angajează să nu desfășoare nicio activitate care ar putea permite Cumpărătorului sau unor terțe părți să încalce fără autorizație sau să utilizeze fără autorizație software-ul sau alte părți care formează interfața web a e-shop-ului.
 3. Atunci când utilizează interfața web a magazinului online, cumpărătorul nu poate utiliza mecanisme, software, procese sau metode care pot afecta negativ funcționarea interfeței web a magazinului online. 4. Interfața web a magazinului online poate fi utilizată numai în măsura în care nu limitează drepturile altor clienți ai vânzătorului și care respectă scopul utilizării sale.
 4. În relația cu Cumpărătorul, Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil. 5. Vânzătorul nu furnizează alte servicii după vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor comandate, cu excepția serviciilor pe care vânzătorul le indică în mod explicit pe site-ul său web la bunurile sau serviciile individuale.
 5. Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile care rezultă din intervenția unor terți în site-ul web sau din utilizarea site-ului web contrar scopului acestuia.

 

Protecția datelor cu caracter personal

 1. Vânzătorul își îndeplinește în mod corespunzător toate obligațiile care îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Din motive de claritate, Vânzătorul a emis un Ghid special privind protecția datelor cu caracter personal, care rezumă această chestiune.

 

Trimiterea de mesaje comerciale și cookie-uri

        Anulat

 

Livrare

 1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toată corespondența referitoare la contractul respectiv se transmite celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau prin scrisoare recomandată prin intermediul unui operator de servicii poștale (la alegerea expeditorului). 2. Corespondența către Cumpărător va fi livrată la adresa de e-mail specificată în contul de utilizator al Cumpărătorului.

 

Dispoziții finale

 1. În cazul în care o relație care apare în legătură cu utilizarea site-ului web sau un raport juridic stabilit prin contract conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul reglementărilor legale general obligatorii.
 2. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri în baza licenței comerciale, iar activitățile vânzătorului nu fac obiectul niciunei alte autorizații. 3. Cumpărătorul se poate adresa vânzătorului cu privire la orice reclamație. În cazul în care plângerea depusă de Cumpărător la Vânzător este respinsă, litigiul va fi soluționat în instanța competentă (și anume, instanța care are competență materială și teritorială). Inspecția comercială este efectuată, în limitele mandatului său, de către biroul de licențe comerciale corespunzător. Cumpărătorul se poate adresa, de asemenea, Autorității cehe de inspecție comercială.
 3. Organismul de soluționare extrajudiciară (soluționare alternativă a litigiilor de consum privind produsele și serviciile oferite, vândute, furnizate și mediate de către Vânzător este Autoritatea cehă de inspecție comercială, a cărei adresă de internet este: www.coi.cz.
 4. În cazul în care o dispoziție din prezentul contract este sau devine nulă sau ineficientă, aceasta va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei sens să fie cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile sau ineficiente. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și amendamentele la contract sau la CGC-C trebuie să fie făcute în scris.
 5. Contractul, inclusiv CG-C, este arhivat de către Vânzător în format electronic și nu este disponibil, cu excepția îndeplinirii obligațiilor Vânzătorului prevăzute de legislația aplicabilă. Vânzătorul pune textul la dispoziția Cumpărătorului, la cerere.
 6. Relația contractuală dintre Cumpărător și Vânzător se încheie pentru perioada determinată de executarea corespunzătoare a părților contractante în temeiul Contractului respectiv. Cu excepția cazului în care Contractele încheiate sau CGC-C prevăd altfel în cazuri particulare, părțile contractante nu au dreptul de a rezilia Contractul înainte de îndeplinirea corespunzătoare a acestuia.
 7. Datele de contact ale furnizorului:

adresa de livrare: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republica Cehă.

adresa de e-mail: office@horsehogandcow.com

telefon: 

+420 774 420 662

 

 

Prezentele Condiții generale de vânzare către clienți intră în vigoare și se aplică de la 1 octombrie 2022.

 

 

Model de formular de retragere din contract în conformitate cu reglementările legale aplicabile:

 

Notificare de retragere din contract

- Destinatarul:

adresa de e-mail:

- Vă informez că mă retrag din Contractul de achiziție a acestor bunuri (*)/de prestare a acestor servicii (*)

- Data comenzii (*)/Data livrării (*)

- Numele și prenumele cumpărătorului

- Adresa cumpărătorului

- Semnătura cumpărătorului (numai dacă acest formular este trimis ca document pe suport de hârtie)

- Data

(*) Se șterge după caz sau se completează cu date.

 

Nu există niciun articol.