Нови канабиноиди - Съдържание на CBD в % - 81 - 85 %