Νέα κανναβινοειδή - Αριθμός γραμμαρίων - 3 γραμμάρια