Vastutusnõue

"See veebisait sisaldab üldist teavet toitumise, tervise ja toitumise kohta. Kogu siin või selle veebisaidi kaudu esitatud teave on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel. Teavet ei tohi tõlgendada kui nõuannet ja seda ei tohiks käsitleda sellisena. Üldine teave sellel veebisaidil on esitatud "nagu on", ilma igasuguste sõnaselgete või kaudsete tagatiste või garantiideta.

Hot House Cucumber s.r.o. ei anna mingeid tagatisi ega garantiisid seoses sellel veebisaidil esitatud terviseteabega. Te ei tohi tugineda sellel veebisaidil esitatud teabele alternatiivina oma arsti või muu professionaalse tervishoiuteenuse osutaja meditsiinilisele nõustamisele.

Kui te arvate, et teil on või võib olla mõni tervisehäire, peaksite viivitamatult pöörduma arsti poole. Te ei tohiks kunagi edasi lükata arsti poole pöördumist, eirata meditsiinilist nõuannet või katkestada ravi meie veebisaidil leiduva või meie poolt esitatud teabe tõttu. Ükski siin sisalduv teave ei ole mõeldud sobivaks meditsiiniliseks diagnoosiks ega tõlgendatav meditsiinilise nõuande või soovitatud ravina. Kui te kavatsete teha muudatusi oma elustiilis, dieedis või toitumises, peaksite esmalt konsulteerima oma arsti või tervishoiuteenuse osutajaga.

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Me pakume neid linke ainult mugavuse mõttes ja ei toeta ühtegi neist saitidest. Me ei vastuta selliste seotud kolmandate isikute veebisaitide sisu eest ja ei anna mingeid kinnitusi nende materjalide kohta. Kui te otsustate kasutada või tugineda lingitud kolmandate isikute veebisaitidel olevale teabele, siis teete seda omal vastutusel.

See veebisait ei toeta, toeta ega propageeri narkootiliste või psühhotroopsete ainete seaduslikku või ebaseaduslikku kasutamist. Kogu sellel veebisaidil sisalduv teave, samuti selle veebisaidi kaudu edastatav teave, on mõeldud üksnes hariduslikel eesmärkidel. Hot House Cucumber s.r.o. ei vastuta oma veebisaidil või kolmandate isikute veebisaitidel, millele me pakume linke, oleva sisu eest, kui selline sisu propageerib, toetab või propageerib narkootiliste või psühhotroopsete ainete kasutamist või muud ebaseaduslikku tegevust.

Hot House Cucumber s.r.o. ei vastuta oma veebisaidi lehekülgedel või lehekülgedel, millele me pakume linke, oleva materjali eest, mis propageerib, kiidab heaks või propageerib seaduslikku või ebaseaduslikku uimastitarbimist või ebaseaduslikku tegevust." Hot House Cucumber s.r.o. ei vastuta sellel veebisaidil oleva teabe või teenuste ebaõige või ebaõige kasutamise eest ega võta vastutust selle eest, et keegi kasutab teavet või teenuseid."

Puudub toode