Izjava o omejitvi odgovornosti

"To spletno mesto vsebuje splošne informacije o prehrani, zdravju in prehrani. Vse informacije, ki so na voljo tukaj ali prek tega spletnega mesta, so namenjene izključno izobraževanju. Informacij ne smete razumeti kot nasveta in jih ne smete obravnavati kot takega. Splošne informacije na tem spletnem mestu so na voljo "takšne, kot so", brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil.

Družba Hot House Cucumber s.r.o. ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z zdravstvenimi informacijami na tem spletnem mestu. Na informacije na tem spletnem mestu se ne smete zanašati kot na alternativo zdravniškemu nasvetu svojega zdravnika ali drugega strokovnega ponudnika zdravstvenih storitev.

Če menite, da imate ali bi lahko imeli kakršno koli zdravstveno težavo, morate takoj poiskati zdravniško pomoč. Nikoli ne smete odlašati z iskanjem zdravniškega nasveta, zanemariti zdravniškega nasveta ali prekiniti zdravljenja zaradi informacij, ki jih najdete na našem spletnem mestu ali vam jih posredujemo mi. Nobena od informacij, ki jih vsebuje to spletno mesto, ni mišljena kot ustrezna medicinska diagnoza ali razumljena kot zdravniški nasvet ali priporočeno zdravljenje. Če nameravate spremeniti svoj življenjski slog, dieto ali prehrano, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom ali zdravstvenim delavcem.

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Te povezave zagotavljamo le za lažjo uporabo in ne podpiramo nobene od teh spletnih strani. Ne odgovarjamo za vsebino teh povezanih spletnih mest tretjih oseb in ne dajemo nobenih zagotovil v zvezi z gradivom na njih. Če se odločite za dostop do informacij na povezanih spletnih mestih tretjih oseb ali se zanašate nanje, to počnete na lastno odgovornost.

To spletišče ne podpira, ne podpira ali zagovarja zakonite ali nezakonite uporabe narkotikov ali psihotropnih snovi. Vse informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto, in informacije, ki se posredujejo prek tega spletnega mesta, so namenjene izključno izobraževanju. Družba Hot House Cucumber s.r.o. ne more biti odgovorna za vsebino na svojem spletnem mestu ali na spletnih mestih tretjih oseb, do katerih posredujemo povezave, če ta vsebina spodbuja, podpira ali zagovarja uporabo narkotičnih ali psihotropnih snovi ali drugih nezakonitih dejavnosti.

Družba Hot House Cucumber s.r.o. ne more biti odgovorna za gradivo na svojih spletnih straneh ali na straneh tretjih oseb, do katerih zagotavljamo povezave, ki spodbuja, odobrava ali zagovarja uporabo dovoljenih ali prepovedanih drog ali nezakonite dejavnosti. družba Hot House Cucumber s.r.o. ni odgovorna za kakršno koli neprimerno ali nepravilno uporabo informacij ali storitev na tem spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za nikogaršnjo uporabo teh informacij ali storitev."

Brez elementa