Ansvarsfriskrivning

"Den här webbplatsen innehåller allmän information om kost, hälsa och näring. All information som tillhandahålls här eller via denna webbplats är endast i utbildningssyfte. Informationen ska inte tolkas som råd och bör inte behandlas som sådana. Den allmänna informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några som helst representationer eller garantier, uttryckliga eller underförstådda.

Hot House Cucumber s.r.o. lämnar inga utfästelser eller garantier i samband med hälsoinformationen på denna webbplats. Du får inte förlita dig på informationen på denna webbplats som ett alternativ till medicinsk rådgivning från din läkare eller annan professionell vårdgivare.

Om du tror att du lider eller kan lida av något medicinskt tillstånd bör du söka omedelbar läkarvård. Du får aldrig vänta med att söka medicinsk rådgivning, strunta i medicinsk rådgivning eller avbryta medicinsk behandling på grund av information som du hittar på vår webbplats eller som vi har tillhandahållit dig. Ingen av de uppgifter som finns på denna webbplats är avsedda att utgöra en lämplig medicinsk diagnos eller tolkas som medicinsk rådgivning eller rekommenderad behandling. Om du överväger att göra några förändringar i din livsstil, kost eller näring bör du först rådgöra med din läkare eller vårdgivare.

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och stöder inte någon av dessa webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet i, och gör inga uttalanden om materialet på, sådana länkade webbplatser från tredje part. Om du beslutar dig för att få tillgång till eller förlita dig på information på länkade webbplatser från tredje part gör du det på egen risk.

Denna webbplats stöder, stöder eller förespråkar inte laglig eller olaglig användning av narkotiska droger eller psykotropa ämnen. All information som finns på denna webbplats, liksom information som tillhandahålls via denna webbplats, är endast avsedd för utbildningsändamål. Hot House Cucumber s.r.o. kan inte hållas ansvarig för innehållet på sin webbplats eller på tredje parts webbplatser som vi tillhandahåller länkar till om sådant innehåll främjar, stöder eller förespråkar användning av narkotiska eller psykotropa droger eller annan olaglig verksamhet.

Hot House Cucumber s.r.o. kan inte hållas ansvarig för material på sina sidor på webbplatsen eller på sidor som vi tillhandahåller länkar till, som främjar, tolererar eller förespråkar laglig eller olaglig narkotikaanvändning eller olaglig verksamhet. Hot House Cucumber s.r.o. ska inte hållas ansvarig för felaktig eller felaktig användning av informationen eller tjänsterna på denna webbplats och tar inget ansvar för någons användning av informationen eller tjänsterna."

Ingen artikel