Αποποίηση ευθύνης

"Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, την υγεία και τη διατροφή. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως συμβουλές και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Οι γενικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Η Hot House Cucumber s.r.o. δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες για την υγεία σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ως εναλλακτική λύση στις ιατρικές συμβουλές του γιατρού σας ή άλλου επαγγελματία παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν νομίζετε ότι πάσχετε ή μπορεί να πάσχετε από οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια. Δεν πρέπει ποτέ να καθυστερείτε την αναζήτηση ιατρικής συμβουλής, να αγνοείτε ιατρικές συμβουλές ή να διακόπτετε την ιατρική θεραπεία λόγω των πληροφοριών που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας ή που σας παρέχονται από εμάς. Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν προορίζεται να αποτελέσει κατάλληλη ιατρική διάγνωση ή να ερμηνευθεί ως ιατρική συμβουλή ή συνιστώμενη θεραπεία. Εάν σκέφτεστε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, στη δίαιτα ή στη διατροφή σας, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και δεν υποστηρίζουμε κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με το υλικό που βρίσκεται σε τέτοιους συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να βασιστείτε σε πληροφορίες σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει, δεν επιδοκιμάζει ούτε υποστηρίζει τη νόμιμη ή παράνομη χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου, προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Hot House Cucumber s.r.o. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου ή των δικτυακών τόπων τρίτων μερών στους οποίους παρέχουμε συνδέσμους, εάν το περιεχόμενο αυτό προωθεί, υποστηρίζει ή υποστηρίζει τη χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η Hot House Cucumber s.r.o. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για υλικό στις σελίδες του δικτυακού της τόπου ή σε σελίδες προς τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους, το οποίο προωθεί, επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει τη νόμιμη ή παράνομη χρήση ναρκωτικών ή παράνομες δραστηριότητες." Η Hot House Cucumber s.r.o. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών από οποιονδήποτε".

Δεν υπάρχει αντικείμενο.