Отказ от отговорност

"Този уебсайт съдържа обща информация за диетата, здравето и храненето. Цялата информация, предоставена тук или чрез този уебсайт, е само с образователна цел. Информацията не трябва да се тълкува като съвет и не трябва да се третира като такъв. Общата информация на този уебсайт се предоставя "такава, каквато е", без каквито и да било изявления или гаранции, изразени или подразбиращи се.

Hot House Cucumber s.r.o. не прави никакви изявления или гаранции във връзка със здравната информация на този уебсайт. Не трябва да разчитате на информацията на този уебсайт като алтернатива на медицинския съвет от Вашия лекар или друг професионален доставчик на здравни услуги.

Ако смятате, че страдате или може да страдате от някакво заболяване, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ. Никога не бива да отлагате търсенето на медицински съвет, да пренебрегвате медицинския съвет или да прекратявате медицинското лечение поради информация, която сте намерили на нашия уебсайт или ви е предоставена от нас. Нито една от съдържащите се тук информации не е предназначена за поставяне на подходяща медицинска диагноза или да се тълкува като медицински съвет или препоръчително лечение. Ако обмисляте да направите някакви промени в начина си на живот, диетата или храненето, първо трябва да се консултирате с Вашия лекар или доставчик на здравни услуги.

Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Предоставяме тези връзки само за удобство и не подкрепяме нито един от тези сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието и не правим никакви изявления относно материалите в такива свързани уебсайтове на трети страни. Ако решите да получите достъп или да разчитате на информация в свързани уебсайтове на трети страни, правите това на свой собствен риск.

Този уебсайт не подкрепя, не одобрява и не пропагандира законната или незаконната употреба на упойващи или психотропни вещества. Цялата информация, съдържаща се на този уебсайт, както и информацията, предоставяна чрез него, е само с образователна цел. Hot House Cucumber s.r.o. не може да носи отговорност за съдържанието на своя уебсайт или на уебсайтове на трети страни, към които предоставяме връзки, ако това съдържание насърчава, одобрява или пропагандира употребата на наркотични или психотропни вещества или други незаконни дейности.

Hot House Cucumber s.r.o. не може да носи отговорност за материали на страниците на своя уебсайт или на страниците на трети страни, към които предоставяме връзки, които насърчават, одобряват или пропагандират употребата на законни или незаконни наркотици или незаконни дейности. Hot House Cucumber s.r.o. не носи отговорност за неправилно или некоректно използване на информацията или услугите на този уебсайт и не поема отговорност за използването на информацията или услугите от когото и да било."

Няма артикул