Avtorske pravice

To spletno mesto in njegova vsebina sta zaščitena s pravicami intelektualne lastnine.

Prepovedana je vsakršna uporaba tega spletnega mesta, njegove vsebine ali katerega koli njegovega dela v druge kot osebne in nepridobitne namene, zlasti kopiranje, nadaljnja obdelava ali razmnoževanje ter kakršno koli poseganje v tehnično ali materialno naravo spletnega mesta, razen če je to vnaprej izrecno dovoljeno.

Nepooblaščena uporaba tega spletnega mesta in njegove vsebine je nezakonita kršitev pravic upravljavca in/ali tretjih oseb ter vzpostavlja pravico upravljavca in/ali tretjih oseb, da od kršitelja zahtevajo odškodnino, vključno z nadomestilom za izgubljeni dobiček in/ali neupravičeno obogatitvijo.

Če vas zanima uporaba vsebine tega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela, se obrnite na upravljavca, družbo Hot House Cucumber s.r.o., identifikacijska številka 176 29 527, s sedežem na naslovu Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Češka republika, vpisano pod številko C 374196 v poslovnem registru, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi.