Upphovsrätt

Denna webbplats och dess innehåll är skyddade av immateriella rättigheter.

Det är förbjudet att använda denna webbplats, dess innehåll eller någon del av det för andra ändamål än personliga och icke-vinstdrivande, i synnerhet att kopiera, vidare bearbeta eller reproducera det och att göra ingrepp i webbplatsens tekniska eller materiella natur, om det inte uttryckligen tillåts i förväg.

Otillåten användning av denna webbplats och dess innehåll är ett olagligt intrång i operatörens och/eller tredje parters rättigheter och fastställer operatörens och/eller tredje parters rätt att kräva skadestånd från intrångsgöraren, inklusive ersättning för förlorad vinst och/eller obehörig berikning.

Om du är intresserad av att använda innehållet på denna webbplats eller någon del därav, vänligen kontakta operatören, Hot House Cucumber s.r.o., identifikationsnummer 176 29 527, med säte på Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tjeckien, registrerad under aktnummer C 374196 i handelsregistret som förs av kommunala domstolen i Prag.