Copyright

Dette websted og dets indhold er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Enhver brug af dette websted, dets indhold eller dele heraf til andre formål end personlige og ikke-kommercielle formål, navnlig kopiering, viderebehandling eller reproduktion og enhver indgriben i webstedets tekniske eller materielle karakter, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt på forhånd, er forbudt.

Uautoriseret brug af dette websted og dets indhold er en ulovlig krænkelse af operatørens og / eller tredjeparters rettigheder og begrunder operatørens og / eller tredjeparternes ret til at kræve erstatning fra krænkeren, herunder erstatning for tabt fortjeneste og / eller uberettiget berigelse.

Hvis du er interesseret i at bruge indholdet af dette websted eller dele heraf, bedes du kontakte operatøren, Hot House Cucumber s.r.o., identifikationsnummer 176 29 527, med hjemsted på Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tjekkiet, registreret under sagsnr. C 374196 i handelsregistret, der føres af byretten i Prag.