Tekijänoikeus

Tätä verkkosivustoa ja sen sisältöä suojaavat immateriaalioikeudet.

Tämän verkkosivuston, sen sisällön tai sen osan käyttö muuhun kuin henkilökohtaiseen ja voittoa tavoittelemattomaan tarkoitukseen, erityisesti sen kopioiminen, jatkokäsittely tai jäljentäminen, sekä kaikenlainen puuttuminen verkkosivuston tekniseen tai materiaaliseen luonteeseen on kielletty, ellei siihen ole nimenomaista ennakkolupaa.

Tämän verkkosivuston ja sen sisällön luvaton käyttö on operaattorin ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksien laiton loukkaus ja antaa operaattorille ja/tai kolmansille osapuolille oikeuden vaatia loukkaajalta vahingonkorvausta, mukaan lukien korvaus menetetyistä voitoista ja/tai perusteettomasta rikastumisesta.

Jos olet kiinnostunut käyttämään tämän verkkosivuston sisältöä tai sen osaa, ota yhteyttä operaattoriin, Hot House Cucumber s.r.o., tunnistenumero 176 29 527, jonka rekisteröity kotipaikka on Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tšekin tasavalta, ja joka on rekisteröity Prahan kunnallistuomioistuimen ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla C 374196.