Co je THCH a jak vzniká? Účinky, produkty a legálnost

 

 

 

Co je THCH a jak vzniká?

K objevu THCH (tetrahydrokanabihexolu) došlo již v roce 1942 americkým chemikem Rogerem Adamsem. V roce 2019 se jej podařilo izolovat z rostliny konopí italským vědcům, kteří také objevili kanabinoid THCP. Obě látky THCH i THCP se považují za vzácné a nejspíš působí na organismus silným psychoaktivním účinkem.

Podle studie z roku 2022 se již v rostlině konopí podařilo identifikovat zhruba 150 minoritních kanabinoidů a THCH patří mezi ně. THCH se vyskytuje v konopí, i když jen ve stopovém množství. Tento kanabinoid se tedy volně nachází v přírodě, přičemž vzniká i synteticky, například z CBD.

Kanabinoid THCH (Δ9-THCH, Δ9-Parahexyl, n-Hexyl-Δ9-THC) je hexyl homolog delta-9-THC neboli THC, tetrahydrokanabinolu. Homology jsou sloučeniny stejného typu, které mají podobnou chemickou strukturou a vlastnosti. To znamená, že THCH má podobnou molekulární strukturu jako delta-9-THC, ale liší se délkou postranní vazby.

Zatímco THCH má hexylový postranní řetězec se 6 uhlíky, THC má klasický pentylový postranní řetězec s 5 uhlíky.

Italská skupina vědců získala THCH s využitím chromatografického procesu z kmene konopí FM2. Mimochodem se jedná o totožný kmen, v němž nalezli i THCP

Chromatografie odděluje různé látky v konopném extraktu, čímž vzniká vysoce čistý kanabinoid. A probíhá to tak, že vědci naplní chromatografickou kolonu oxidem křemičitým a do ní nalijí extrakt z konopí.

V současné chvíli nevíme o žádných konopných kmenech, které by měly vysokou koncentraci THCH, přičemž konopný kmen FM2 nestačí na to, aby pokryl komerční produkci, proto vzniká THCH také synteticky z jiných kanabinoidů, například z CBD.

Dr. Mark Scialdone na základě studie popisující syntézu THCP chemickou reakcí, sdělil, že THCH výrobky nejsou přírodní a že se kanabinoidy s rozdílnou délkou uhlíkového řetězce, jako je THCH, neextrahují z konopí, nýbrž vznikají synteticky

Co si pod tím představit? Jednoduše řečeno to, že vědci nedoplňují další uhlíky do molekuly delta-9-THC, ale využijí syntetickou látku (prekurzor), jenž má již při chemickém procesu zvaném „terpenylace“ náležitý počet atomů uhlíku. Aby vyrobili THCH, použijí hexylresorcinol, tedy resorcinol s délkou řetězce 6 uhlíků

 

THCH vzniká také v laboratoři

Účinky THCH

Pokud jde o účinky THCH, v současné chvíli chybí výzkumy, které by nám prozradily komplexní informace o tom, jak THCH působí a jaké ukrývá terapeutické benefity

K dispozici v současné době máme studii na myších, kterou provedli italští vědci a v níž naznačili, že THCH přispívá ke zmírnění příznaků bolesti.

Na internetu kolují informace, že se THCH pravděpodobně váže 10krát efektivněji než THC na receptory CB1 (nervová soustava, mozek) v endokanabinoidním systému v našem těle. Pokud si uvedeme výzkum z roku 2018, který naznačuje, že postranní řetězce v kanabinoidních sloučeninách mohou změnit schopnost interakce a farmakologii kanabinoidních receptorů, mohlo by to případně objasňovat vyšší aktivitu THCH na receptorech CB1.

A také se najdou tací, kteří se domnívají, že vazba na receptor CB1 je až 25krát aktivnější než u THC. My už ale víme, že doposud nebyly provedeny žádné výzkumy, které by to doložily. K tomu snad ještě jen dodat to, že automaticky neznamená vyšší aktivita na receptoru CB1, že je THCH účinnější.

THCH pravděpodobně působí psychoaktivně, může mít podobné účinky jako THC a působí patrně s větší intenzitou. Uživatelé uvedli, že může vyvolat silné fyzické a psychické účinky, euforii, uvolnění, zlepšení nálady a ulevit od příznaků bolesti.

Vezmeme-li v úvahu, že THCH  jakožto tetrahydrokanabinolová sloučenina by mohla vykazovat obdobné vlastnosti jako THC, především tedy: 

 • zmírnění příznaků bolesti a zánětů
 • stimulaci chuti k jídlu
 • zlepšení spánku
 • neuroprotektivní vlastnosti
 • pomoc při nevolnosti

Současné informace také naznačují, že účinky THCH trvají delší dobu než u jiných kanabinoidů s psychoaktivními vlastnostmi. Stále platí, že nyní postrádáme výzkumy, takže nelze dělat závěry o tom, jaké má účinky, jakou silou a jak dlouho působí na náš organismus.

Vedlejší účinky

V případě vedlejších účinků je situace stejná, doposud nejsou výzkumy. Můžeme však vycházet z jiných psychoaktivních kanabinoidů. 

Mezi případné vedlejší účinky patří:

 • únava a ospalost
 • zčervenání očí
 • sucho v ústech
 • zvýšená srdeční frekvence
 • závratě
 • bolest hlavy
 • úzkost
 • paranoia

THCH produkty a legálnost

Momentálně se produkty THCH objevují zejména na zahraničních e-shopech, například v Rakousku, Francii a v Řecku a také v některých státech USA. V nabídce jsou THCH vapes a výměnné cartridge, žvýkačky, tinktury, destilát, hash, květy a bonbóny.

Americký zákon o zemědělství z roku 2018, tzv. farm bill, legalizoval všechny deriváty z konopí, které neobsahují více než 0,3 % THC v sušině. A v Česku se zvýšila hranice na 1 % THC

Takže, ano, v některých zemích je THCH legální podle tohoto zákona, v Česku je však zařazeno na seznamu zakázaných návykových látek.

V Česku od 1. 3. 2024 platí dočasný zákaz pro kanabinoidy HHC, HHCO a THCP

Závěr

THCH je minoritním kanabinoidem, nachází se v rostlině v konopí, i když jen ve stopovém množstvím, a proto je běžnější, že se vyrábí synteticky z jiných kanabinoidů, kupříkladu z CBD.

Tetrahydrokanabihexol je hexyl homolog delta-9-THC, tedy sdílí stejné funkční skupiny s THC, ale liší se délkou postranního řetězce. 

Účinnost THCH na receptorech CB1 je třeba brát s rezervou, protože nemáme k dispozici žádné studie. V současné chvíli toho zatím víme málo a musíme si počkat na výzkumy, které vyhodnotí jeho účinnost, terapeutický potenciál a bezpečnost

THCH produkty jsou dostupné hlavně v zahraničí, v Česku je tato látka nelegální. V některých zemích může legálnost vyplývat z amerického zákona o zemědělství, který THCH definuje jako legální.

 

Autor: Patricie Mikolášová

 

 

Foto: Pixabay

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti."