Zjistěte, co je kanabinoid CB9 a jaké má účinky! Srovnání s jinými kanabinoidy

 

 

Co je to CB9?

CB9 je přírodní kanabinoid, který se nachází v rostlině konopí. Jedná se o derivát kanabidiolu (CBD). S CBD ho spojuje přirozený 5uhlíkatý ocas a podobná chemická struktura. I přestože je struktura podobná, je tam nepatrný rozdíl, který způsobuje, že CB9 má psychoaktivní vlastnosti, oproti CBD, které psychoaktivně nepůsobí.

Vysvětlení je vcelku jednoduché, neboť se už zjistilo, že i malá změna v chemické struktuře zapříčiní, že účinky kanabinoidů jsou rozdílné. Proto CB9 působí na organismus psychoaktivně

Kanabinoid CB9 vzniká složitou chemickou reakcí v rostlině konopí, při níž ostatní kanabinoidy, jako jsou CBD a THC, vykonávají funkci prekurzorů (výchozích látek). Momentálně probíhají výzkumy, jejichž cílem je odkrýt, jak přesně vzniká CB9.

Charakteristické vlastnosti CB9

Poměrně zajímavou vlastností CB9 je, že nemá tendenci krystalizovat jako některé jiné kanabinoidy. Tato fyzikální vlastnost se patrně projeví ve způsobu, jak jej zpracovávat a skladovat a ovlivní to jeho složení v produktech, stabilitu, rozpustnost a metodu použití. 

Jak jsme si už pověděli výše, CB9 vykazuje psychoaktivní vlastnosti, ačkoli má podobnou strukturu jako CBD a H4CBD. Už víme, že psychoaktivní povaha CB9 vychází z odchylky, kterou má ve strukturním uspořádání. Aby se však prozkoumaly unikátní vlastnosti CB9, bude potřeba rozsáhlá vědecká analýza, lepší metody detekce a důkladné zvážení regulace. O tom si ještě povíme.

 

jak vzniká CB9

Má CB9 psychoaktivní účinky?

Abychom lépe porozuměli, jak působí CB9 na organismus, srovnáme si jeho účinky s jinými kanabinoidy. Vezmeme-li si účinky THC (tetrahydrokanabinolu, též delta-9), které charakterizuje intenzivní opojení a změna vnímání, má oproti tomu CB9 mírný psychoaktivní účinek.

Psychoaktivní účinky CB9 se nejvíce blíží účinkům HHC (hexahydrokanabinolu) a delta-8-THC, což je psychoaktivní kanabinoid s podobnými účinky jako delta-9, ale s nízkou afinitou k receptoru CB1.

Lze očekávat, že vyvolává:

 • euforii
 • relaxaci
 • mírně pozměněné smyslové vnímání

Výzkumy CB9 jsou sice teprve na startovní čáře, ale ze současných informací, které jsou k dispozici, můžeme předpokládat, že má značný terapeutický potenciál. Pokud vykazuje podobné vlastnosti jako jiné kanabinoidy, zejména protizánětlivé, sedativní a neuroprotektivní, jeví se jeho využití užitečně především při:

 • podpoře celkové pohody (úleva od stresu a úzkosti)
 • chronické bolesti a zánětu
 • podpoře spánku
 • neurodegenerativních onemocněních

Jak spolupracují kanabinoidy s endokanabinoidním systémem?

To, jak na nás působí kanabinoidy, souvisí s tím, jak spolupracují s endokanabinoidním systémem v našem těle. ECS si můžeme představit jako komplexní spletitou síť, která se stará o to, aby náš organismus byl v rovnováze. Spadají sem důležité činnosti, jako jsou spánek, nálada, vnímání bolesti, koordinace pohybu, chuť k jídlu a imunita.

Tuto síť tvoří endokanabinoidní receptory, přičemž nejznámější jsou CB1 (nachází se v centrálním nervovém systému, v mozku) a CB2 (především v imunitním systému, trávicím traktu a dalších orgánech), endokanabinoidy a enzymy. Když si uvedeme příklad nepsychoaktivního CBD, je známo, že se neváže na receptory CB1 a CB2, ale má schopnost modulovat jejich aktivitu a ovlivňovat také jiné receptory (adenosinové, serotoninové a vaniloidní). Naproti tomu kanabinoid THCP aktivuje přímo oba receptory, tedy CB1 i CB2.

U hydrogenovaných sloučenin H4CBD a HHC rozhoduje složení 2 různých stereoizomerů, a to molekuly:

 • (9R) –⁠ aktivní molekula
 • (9S) –⁠ neaktivní sloučenina

Molekula (9R) se velmi efektivně váže na receptory CB1, což vyvolává psychoaktivní účinek, kdežto (9S) si nese označení neaktivní složky. Síla produktu se tedy odvíjí od poměru těchto molekul, běžně se v praxi nabízí poměr 1:1, popřípadě dominuje molekula (9R).

V současné chvíli se vědci snaží přijít na to, jakým způsobem probíhá interakce CB9 s ECS. Díky ojedinělé strukturní modifikaci se předpokládá, že se vzájemná spolupráce odehrává rozdílným způsobem.

 

jak spolupracují kanabinoidy s endokanabinoidním systémem

Tabulka: Srovnání CB9 vs. H4CBD vs. HHC  vs. THCP

CB9

H4CBD

HHC

THCP

Chemický vzorec

C17H20N2O6S

C21H34O2

C21H32O2

C23H34O2

Výskyt v konopí

Ano

Ne

Ano, pouze v mizivém množství.

Ano, pouze v mizivém množství.

Vznik

Odvozenina CBD, vzniká náročným chemickým procesem v konopí, při němž ostatní kanabinoidy, jako jsou THC a CBD, slouží jako prekurzory. 

Derivát CBD, vyrábí hydrogenací, k molekule CBD se přidají 4 atomy vodíku.

Vyrábí se hydrogenací většinou z CBD, eventuálně z terpenů (citronellal či olivetol).

Získává se laboratorně pomocí složitějších chemických procesů.Psychoaktivní vlastnosti

Ano

Možné

Ano

Ano

Spolupráce s ECS

Pravděpodobně odlišné působení s ECS lidského těla. Spolupráce CB9 s ECS zůstává nadále předmětem výzkumu.

Molekula (9R)- H4CBD: patrně vysoká afinita k receptorům CB1.

Molekula (9R)-HHC: pravděpodobně vysoká afinita k CB1 receptoru (ale nižší než u THC) a malá vazba k CB2 receptoru.

Aktivuje receptory CB1 a CB2.

Účinky

Mírnější účinky než u THC, podobné účinkům HHC a delta-8-THC.

Podobné jako CBD, ale s výraznější intenzitou.  • změna vnímání
 • euforie
 • relaxační účinky
 • zvýšená energie
 • euforie
 • změny vizuálního i sluchového vnímání
 • proměny v interpretaci času

Terapeutický potenciál

 • zmírnění příznaků bolesti a zánětu
 • zvládání stresu a úzkosti
 • relaxace
 • neurodegenerativní onemocnění
 • podpora spánku
 • zmírnění symptomů bolesti a zánětu
 • podpora uvolnění
 • zlepšení spánku
 • úleva od bolesti
 • zmírnění nevolnosti
 • pomoc v boji proti epilepsii
 • podpora procesu usínání

Legálnost

Právní status není určen, momentálně v ČR legální.

Legální

Zařazeno v ČR na seznam zakázaných látek od 1. 3. 2024.

Zařazeno v ČR na seznam zakázaných látek od 1. 3. 2024.

Produkty

V současné chvíli omezená nabídka.


 • CB9 gummies
 • CB9 destilát
 • CB9 vapes
 • CB9 květy
 • H4CBD květy
 • hash
 • H4CBD destilát
 • H4CBD vape a cartridge
 • gummies
 • HHC vapes a cartridge
 • HHC oleje a kapky
 • HHC gummies
 • HHC květy
 • HHC extrakty (hash)
 • HHC destiláty
 • edibles
 • THCP oleje a kapky
 • květy
 • THCP vapes a cartridge
 • gummies
 • THCP destiláty

Úskalí CB9

Odlišnost v chemické struktuře tohoto kanabinoidu přináší několik komplikací, které zamotají hlavu nejen vědcům, ale také výrobcům a regulačním orgánům. První potíž nastává u detekce, protože nalézt CB9 je mnohem složitější než jiné kanabinoidy. Testy jej totiž nedokážou tak dobře „postřehnout“, respektive běžné analytické metody HPLC (vysokoúčinné kapalinové chromatografie) nemusí být dostatečné pro spolehlivou detekci.

Z praxe víme, že náročná detekce dělá potíže jak regulačním orgánům, tak výrobcům, kteří se musí postarat o kvalitu a čistotu svých produktů.

Dalším oříškem mohou být psychoaktivní vlastnosti, které mohou CB9 zařadit do tzv. právně šedé zóny. To znamená, že na trzích, kde je CBD legální, ale jiné psychoaktivní látky (THC) jsou nezákonné, by CB9 mohlo znamenat právní komplikaci.

Budoucí výzkum zásadně ovlivní jeho možné využití a zodpoví právní a praktické otázky, které momentálně vzbuzuje.

Závěr: Pohled do budoucna

Přírodní kanabinoid CB9 je odvozen od CBD a vykazuje mírné psychoaktivní vlastnosti. Pravděpodobně by mohl převrátit situaci v konopném průmyslu, především pak v Evropě, kde již spousta zemí omezilo nebo omezuje užívání kanabinoidů s psychoaktivními účinky, jako jsou HHC, HHC-P a THCP. CB9 tak představuje nadějnou a legální alternativu.

Abychom však pronikli k samotné podstatě a poznali potenciální přínosy CB9, musíme si počkat na klinické studie, které nám prozradí více o tom, jaká je účinnost, bezpečnost a způsob použití.

Na zahraničních e-shopech se již objevují CB9 destiláty, květy, gummies a CB9 vapes. Uvádí se, že CB9 nabízí lepší zážitek při vapování, aniž by způsoboval „drsný pocit“ v krku, jako tomu je u H4CBD. Lepší snášenlivost při vapingu by tak mohla vystřelit tento kanabinoid v žebříčku oblíbenosti mezi uživateli. Zatím ale máme málo informací, takže nezbývá než si počkat na více poznatků o CB9.

 

Autor: Patricie Mikolášová

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti."