Co je to vaporizace?

Vapování je možné charakterizovat jako proces vdechování a vydechování páry, kterou vytváří elektrické zařízení zahříváním materiálu. Tím mohou být bylinky, květy konopí, oleje a koncentráty. Při zahřívání materiálu a jeho přeměně na páru nedochází ke spalování.

Rizika kouření

Vaporizace konopí a kouření jsou dva způsoby užívání konopí, které se liší způsobem, jakým aktivní látky vstupují do těla. Při vdechování kouře se uživatelé vystavují nebezpečným látkám jako je oxid uhelnatý, nitrosaminy a další těkavé organické sloučeniny. Právě vysoký obsah těchto nebezpečných látek trápí odborníky na lidské zdraví nejvíce. Stále oblíbenější alternativou je proto vapování, které je oproti běžným cigaretám podle mnohých vědeckých pracovníků méně zdravotně závadné.

Kouření má z hlediska účinků rychlý nástup, protože potřebné látky se rychle vstřebávají do krevního oběhu a následně do mozku. Spalování konopí však může mít negativní dopady na plíce, a to zejména u lidí, kteří kouří pravidelně.

Studie ukazují, že v případě spalování tabáku se uvolňuje více než 7 000 látek, z nichž některé jsou považovány za karcinogenní, a proto je tato aktivita spojena i se zvýšeným rizikem mrtvice a dalšími zdravotními komplikacemi. Odborníci tvrdí, že kouření má negativní vliv na:

 • Vlasy
 • Plíce
 • Kůže
 • Trávicí systém
 • Mozek
 • Cévy
 • Srdce
 • Zuby
 • Plodnost

Rizika vapování

Na rozdíl od kouření při vaporizaci nedochází k spalování, ale materiál (byliny, extrakty) se zahřívá na teplotu, která aktivuje účinné látky a přeměňuje je na páru, které obsahují kanabinoidy a aromatické látky z konopí, avšak bez škodlivých látek, které vznikají spalováním. 

Tato metoda může být k plicím šetrnější, protože uživatel nevdechuje kouř s toxickými látkami. 

Výhody vaporizace konopí ve srovnání s kouřením:

 • Šetrnější k lidskému zdraví
 • Příjemnější vůně 
 • Větší diskrétnost
 • Chuť a intenzitu páry lze individuálně upravit 
 • Nezanechává nepříjemný zápach na oblečení ani v obytném prostoru

Vaporizace a kouření své výhody a nevýhody. Volba mezi těmito metodami závisí na osobních preferencích uživatele a jeho prioritách. Výzkumy nicméně naznačují, že vaporizace může být pro mnoho uživatelů šetrnější alternativou.

 Na druhou stranu je potřeba zmínit, že přibývá studií, které se zabývají bezpečností vapování a některé přichází i s negativními závěry. Studie publikovaná v časopise Radiology upozorňuje, že vapování i u zdravých lidí ovlivňuje funkci cév. Podle Americké kardiologické asociace neprospívá vapování ani srdci.  

 

Důležitost teploty při vapování

Teplota, kterou při vapování nastavíte, z velké části určuje, co nakonec vdechujete.  Účinky jsou ovlivněné odrůdami a množstvím kanabinoidů a terpenů. Tyto látky mají různé body odpařování a teplota, při které vapujete, určuje vlastnosti a chuť bylin. 

Ideální teplota pro extrakci širokého spektra zastoupených látek je 185 °C a optimální teplotní rozmezí je u kanabinoidů mezi 180 - 210 °C. Teploty pod 190 °C přinášejí silnější vliv na psychiku, vyšší teploty mají vliv na tělo.

Co můžete vapovat?

 • Liquid 
 • Oleje 
 • Vosky a koncentráty 
 • Suché byliny

Přehled různých typů vaporizérů a jejich výhody

Vaporizéry jsou populární díky své efektivitě a snadnosti použití. Existuje několik typů vaporizérů, z nichž každý má své výhody i nevýhody. Vaporizér využívá proud horkého vzduchu k extrakci účinných látek z rostlinného materiálu a vytvořená pára neobsahuje dehet. Tento proces bylinu nespálí. Po odpařování tedy nevzniká žádný popel.

Setkat se můžete se stolními vaporizéry, přenosnými vaporizéry a vaporizačními pery

Vaporizační pera

Vaporizační pero je malé přenosné zařízení, které využívá baterii s topným tělískem a vytváří páru. Vaporizační pera se dnes hojně využívají k užívání kanabinoidů, jako je CBD, HHC, H4CBD a další. 

Vaporizační pera nabízejí konstrukční výhodu oproti větším a výkonnějším zařízením. Protože jsou velmi štíhlá a drobná, lze s nimi jednoduše manipulovat. Jsou velmi oblíbená především u lidí, kteří chtějí nebo potřebují používat zařízení po celý den. 

Přenosné vaporizéry

Přenosné vaporizéry jsou obvykle objemnější než vaporizační pera. Je to proto, že potřebují větší zahřívací komoru, do které se vkládá suchá bylina. Většina z nich je dobíjecích, ale najdete i přenosné vaporizéry na butan nebo oheň. Ačkoli jsou tato zařízení obvykle určena pro suché byliny, některé modely mají k dispozici nástavce pro e-liquidy. 

Stolní vaporizéry

Stolní vaporizéry jsou na rozdíl od kapesních vaporizérů a jiných přenosných zařízení určené k použití na jednom místě, jelikož mají zpravidla větší rozměry a vyžadují zapojení do elektrické zásuvky. Tato zařízení jsou určena pro domácí a lékařské využití. Jsou ideální pro ty, kteří chtějí inhalovat hlavně doma.

 

Technologie zahřívání vaporizérů 

V souvislosti s vaporizéry je potřeba zmínit technologie zahřívání, kterými je kondukce a konvekce.  Styl zahřívané komory má vliv na zážitek z vapování. 

Kondukce znamená zahřívání byliny přímým kontaktem se zdrojem tepla. Kondukční vaporizéry jsou zpravidla levnější a výhodou je, že umožňuj vytvářet dostatečné množství páry již od prvního vdechu. 

Konvekcí se rozumí zahřívání materiálu horkým vzduchem foukaným přes topný prvek. Konvekční vaporizéry bývají efektivnější a vytváří kvalitnější a chutnější páru.

Vapování bez nikotinu

Vapo bez nikotinu je pro řadu lidí cesta, jak snížit či odstranit závislosti na běžných cigaretách a přejít ke „zdravějšímu životnímu stylu“. 

Nikotin zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a způsobuje řadu respiračních problémů. U žen zvyšuje riziko potratu či předčasného potratu, jak ukazují studie. Je to stimulační droga, která urychluje přenos zpráv putujících mezi mozkem a tělem. Tabákové výrobky jako cigarety či doutníky nikotin běžně obsahují. 

V dnešní době však máte na výběr a můžete vapovat bez nikotinu, stačí, když zvolíte liquidy s obsahem kanabinoidů, jako je například CBD, HHC nebo H4CBD.

 

Autor: Jiří Lacina

 

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti."