Kuluttajille tapahtuvan myynnin yleiset ehdot

Hot House Cucumber s.r.o. -nimisen kauppayhtiön, jonka kotipaikka on Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tšekin tasavalta, tunnusnumero 176 29 527, rekisteröity Prahan kunnanoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla C 374196 (jäljempänä "Myyjä"), yleiset sopimusehdot, jotka koskevat tavaroiden myyntiä ja palveluiden tarjoamista luonnollisille henkilöille - kuluttajille (jäljempänä "Ostaja") Myyjän Internet-osoitteessa www.horsehogandcow.com sijaitsevan verkkokaupan kautta.

(jäljempänä "OVT-C").

 

I. Johdantosäännökset

1. AVL-C sääntelevät sopimuspuolten keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät Myyjän ja luonnollisen henkilön - kuluttajan välillä Myyjän verkkokaupan välityksellä tehdyn ostosopimuksen tai palvelusopimuksen (jäljempänä "sopimus") yhteydessä tai sen perusteella. Myyjä ylläpitää verkkokauppaa Internet-osoitteessa www.horsehogandcow.com web-käyttöliittymän (jäljempänä "verkkokaupan web-käyttöliittymä") kautta.

2. AVL-C sääntelevät lisäksi sopimuspuolten oikeuksia ja velvollisuuksia käytettäessä Myyjän verkkosivustoa osoitteessa www.horsehogandcow.com (jäljempänä "Verkkosivusto") ja muita siihen liittyviä oikeussuhteita.

3. GTC-C eivät koske tapauksia, joissa henkilö, joka aikoo ostaa tavaroita tai vaatia palveluita Myyjältä, toimii liiketoiminnassaan tilatessaan tavaroita tai palveluita, tai jos henkilö on oikeushenkilö. Tällaisessa tapauksessa tehtyyn sopimukseen sovelletaan luonnollisten henkilöiden - yrittäjien tai oikeushenkilöiden kanssa käytäviä liikesuhteita koskevia yleisiä sopimusehtoja.

4. Sopimuksessa voidaan sopia ehdoista, jotka poikkeavat YTJ-C:stä. Sopimuksessa olevat poikkeavat määräykset ovat ensisijaisia YLE-C:n määräyksiin nähden.

5. AVL-C ovat erottamaton osa sopimusta. Sopimus ja AVL-C on laadittu tšekin kielellä. Sopimus tehdään tšekin kielellä.

6. Myyjä voi muuttaa tai täydentää AVL-C:n sanamuotoa. Tämä määräys ei rajoita oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät YLE-ehtojen edellisen sanamuodon voimassaoloaikana.

 

II. Käyttäjätili

1. Verkkosivustolle rekisteröityneet ostajat pääsevät käyttöliittymäänsä. Ostaja voi tilata tavaroita tai palveluja käyttöliittymänsä kautta (jäljempänä "käyttäjätili"). Jos verkkokaupan käyttöliittymä sallii sen, Ostaja voi myös tilata tavaroita tai palveluja ilman rekisteröitymistä suoraan verkkokaupan käyttöliittymästä.

2. Rekisteröityessään Verkkosivustolle ja tilatessaan tavaroita tai palveluja Ostaja on velvollinen antamaan kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Ostaja on velvollinen päivittämään käyttäjätilillä ilmoitetut tiedot niiden muuttuessa. Myyjä pitää oikeina tietoja, jotka Ostaja on ilmoittanut Käyttäjätilillä ja tilatessaan tavaroita tai palveluja.

3. Jos Ostaja täyttää oikeushenkilöä koskevat tiedot (toiminimi, yritystunnus ja verorekisterinumero), Myyjä katsoo, että Ostaja toimii kyseisen oikeushenkilön puolesta, ja käsittelee oikeushenkilön tilausta I artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4. Käyttäjätilin käyttöoikeus on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostaja on velvollinen pitämään käyttäjätilinsä käyttämiseen tarvittavat tiedot luottamuksellisina ja toteaa, että myyjä ei ole vastuussa siitä, että ostaja rikkoo tätä velvollisuuttaan.

5. Ostajalla ei ole oikeutta sallia käyttäjätilin käyttöä kolmansille osapuolille.

6. Myyjä voi peruuttaa Käyttäjätilin erityisesti, jos Ostaja ei ole käyttänyt Käyttäjätiliä yli 1 (sanoin: yhden) vuoden ajan tai jos Ostaja rikkoo solmitun Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan (mukaan lukien YSE-C).

7. Ostaja myöntää, että Käyttäjätili ei välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä, erityisesti Myyjän laitteistojen ja ohjelmistolaitteiden välttämättömän huollon tai kolmannen osapuolen laitteistojen ja ohjelmistojen välttämättömän huollon vuoksi.

 

III. Sopimuksen tekeminen

1. Verkkokaupan käyttöliittymä sisältää luettelon Myyjän tarjoamista tavaroista ja palveluista sekä niiden hinnoista. Tavaroiden ja palvelujen hinnat ilmoitetaan arvonlisäveroineen. Niihin sisältyvät myös kaikki niihin liittyvät maksut ja tarvittaessa mahdolliset lisenssimaksut ja rojaltit. Tavaroiden ja palvelujen tarjonta sekä tarjottujen tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat voimassa koko sen ajan, jonka ne näkyvät verkkokaupan käyttöliittymässä. Tämä määräys ei rajoita Myyjän mahdollisuutta tehdä sopimuksia erikseen sovituin ehdoin.

2. Kaikki E-shop-verkkoliittymässä tehdyt tarjoukset tavaroiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta ovat sitomattomia, eikä Myyjä ole velvollinen tekemään sopimusta tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta.

3. Verkkokaupan käyttöliittymässä ilmoitetaan myös tavaroiden ja palvelujen pakkaus- ja toimituskustannukset. Verkkokaupan käyttöliittymässä esitetyt tiedot tavaroiden ja palveluiden pakkaus- ja toimituskustannuksista koskevat ainoastaan Tšekin tasavallan alueella toimitettavia tavaroita ja palveluita.

4. Tilatakseen tavaroita tai palveluja ostaja täyttää tilauslomakkeen verkkokaupan käyttöliittymässä. Lomakkeeseen on merkittävä erityisesti seuraavat tiedot:

tilatut tavarat ja palvelut (ostajan on "laitettava" tilatut tavarat tai palvelut verkkokaupan verkkokoriin);
tavaroiden ja palvelujen hinnan maksutapa, tilattujen tavaroiden ja palvelujen vaadittu toimitustapa; ja
tiedot tilattujen tavaroiden ja palvelujen toimitukseen liittyvistä kustannuksista.

(jäljempänä yhdessä "tilaus").

5. Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa tilaukseen antamiaan tietoja; tämä antaa ostajalle mahdollisuuden tunnistaa ja korjata tilauksen täyttämisen yhteydessä tehdyt virheet. Tämän jälkeen ostaja lähettää tilauksen myyjälle napsauttamalla Lähetä-painiketta. Myyjä pitää tilauksessa annettuja tietoja oikeina. Saatuaan tilauksen Myyjä vahvistaa välittömästi tilauksen vastaanottamisen lähettämällä Ostajalle vahvistussähköpostin Ostajan käyttöliittymässä tai tilauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä "Ostajan sähköpostiosoite").

6. Myyjällä on aina oikeus tilauksen luonteesta riippuen (tavaroiden määrä, palvelujen laajuus, hinta, arvioidut toimituskustannukset) pyytää ostajaa vahvistamaan tilaus lisäksi (esim. kirjallisesti tai puhelimitse).

7. Myyjän ja ostajan välinen sopimussuhde syntyy, kun Myyjä on toimittanut ostajalle tilausvahvistuksen (hyväksynnän), jonka Myyjä on lähettänyt ostajalle sähköpostitse ostajan sähköpostiosoitteeseen.

8. Ostaja tunnustaa, että Myyjällä ei ole velvollisuutta tehdä sopimusta varsinkaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat aiemmin olennaisesti rikkoneet velvollisuuksiaan Myyjää kohtaan.

9. Ostaja hyväksyy etäviestintävälineiden käytön sopimuksen tekemisessä. Ostaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat ostajalle etäviestintälaitteiden käytöstä sopimuksen tekemisen yhteydessä (Internet-yhteyden kustannukset, puhelujen kustannukset).

10. Myyjä voi aloittaa tilatun palvelun tarjoamisen jo ennen sopimuksen peruuttamiselle asetetun määräajan päättymistä, ellei kyseisestä palvelusta ole toisin ilmoitettu.

 

IV. Tavaroiden ja palvelujen hinta, maksuehdot

1. Ostaja voi maksaa tavaroiden ja palveluiden hinnan ja kaikki sopimuksen mukaiseen tavaroiden toimittamiseen tai palveluiden tarjoamiseen liittyvät kustannukset Myyjälle seuraavilla tavoilla:

käteismaksuna toimituksen yhteydessä Ostajan tilauksessa ilmoittamassa paikassa;
käteismaksuna Myyjän tilille nro 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (euromääräisiä maksuja varten) Fio Bankassa (jäljempänä "Myyjän tili");
käteismaksu Myyjän tilille nro 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (korunamääräisiä maksuja varten) Fio Bankassa (jäljempänä "Myyjän tili");
käteismaksu GoPay-maksujärjestelmän kautta.

2. Ostaja maksaa tavaran tai palvelun hinnan yhteydessä Myyjälle myös tavaran pakkaamiseen ja toimittamiseen tai palvelun tarjoamiseen liittyvät kustannukset sovitun suuruisina. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, ilmoitetun hinnan katsotaan sisältävän tavaroiden toimitukseen tai palvelujen tarjoamiseen liittyvät kustannukset ja mahdolliset lisenssimaksut.

3. Käteismaksun tai käteisnoston tai noudon yhteydessä tapahtuvan toimituksen yhteydessä hinta on maksettava tilattujen tavaroiden tai palvelujen haltuunoton yhteydessä. Jos kyseessä on muu kuin käteismaksu, hinta erääntyy maksettavaksi 7 (sanoin: seitsemän) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

4. Jos ostaja valitsee maksutavaksi muun kuin käteismaksun, hän on velvollinen ilmoittamaan tavaran tai palvelun hintaa maksaessaan liiketoimen muuttuvan tunnuksen. Käteismaksua käytettäessä ostajan velvollisuus maksaa hinta täyttyy silloin, kun kyseinen summa hyvitetään myyjän tilille.

5. Myyjä voi vaatia hinnan maksamista kokonaisuudessaan ennen tavaroiden lähettämistä tai palvelun tarjoamista Ostajalle.

6. Myyjän Ostajalle myöntämät hinnan alennukset voidaan yhdistää.

7. Jos se on liiketavan mukaista tai jos yleisesti sitovissa säädöksissä niin määrätään, Myyjä antaa Ostajalle veroasiakirjan - laskun sopimuksen perusteella suoritetuista maksuista. Myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Myyjä antaa veroasiakirja - laskun Ostajalle sen jälkeen, kun Ostaja on maksanut Tilauksen hinnan, ja lähettää asiakirjan sähköisessä muodossa Ostajan sähköpostiosoitteeseen tai liittää sen lähetetyn Tilauksen mukaan.

 

V. Sopimuksen purkaminen

1. Ostaja tunnustaa, että siviililain nro 89/2012 Sb., siviililain 1837 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "siviililaki"), mukaan ostaja ei voi kuluttajana peruuttaa ostosopimusta:

a) palvelujen suorittamisesta, jos ne on suoritettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamiselle asetetun määräajan päättymistä ja jos yrittäjä on ilmoittanut kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä, että kuluttaja menettää näin peruuttamisoikeutensa sopimuksesta,
b) sellaisen tavaran tai palvelun toimittamisesta, jonka todellinen arvo riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa,

c) sellaisten alkoholijuomien toimittamisesta, jotka voidaan toimittaa vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa,

d) sellaisten tavaroiden luovutukseen, jotka on muutettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai jotka on yksilöity,

e) sellaisten tavaroiden luovutukseen, jotka ovat alttiita nopealle hajoamiselle, sekä sellaisten tavaroiden luovutukseen, jotka on luovutuksen jälkeen sekoitettu peruuttamattomasti muihin tavaroihin,

f) korjaus- tai huoltotöiden osalta, jotka suoritetaan kuluttajan pyynnöstä kuluttajan osoittamassa paikassa; tämä ei kuitenkaan koske muita kuin pyydettyjä korjauksia tai muiden kuin pyydettyjen varaosien toimittamista myöhemmin,

g) sellaisten sinetöidyissä pakkauksissa olevien tavaroiden toimittamiseen, jotka kuluttaja on purkanut sinetöimättömiksi toimituksen jälkeen ja jotka eivät hygieniasyistä sovellu palautettaviksi,

h) ääni- tai kuvatallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittamiseen, jos kuluttaja on purkanut niiden alkuperäisen pakkauksen sinetöinnin toimituksen jälkeen,

i) sanomalehtien, aikakauslehtien tai aikakauslehtien toimittamiseen,

j) majoitusta, kuljetusta, ateriapalvelua tai vapaa-ajan toimintaa varten, jos yrittäjä tarjoaa palvelun tai tavarat tiettynä päivänä tai kellonaikana,

k) joka on tehty julkisessa huutokaupassa julkisia huutokauppoja koskevan lain mukaisesti, tai

l) sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella tietovälineellä, jos se on toimitettu kuluttajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella ennen sopimuksen peruuttamiselle asetetun määräajan päättymistä ja jos yrittäjä on ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut kuluttajalle, että kuluttaja menettää tällöin peruuttamisoikeutensa.

2. Jos sopimuksen peruuttamista ei ole suljettu pois V artiklan ensimmäisen kappaleen säännöksillä tai se ei ole mahdollista muista syistä, ostaja voi peruuttaa sopimuksen siviililain 1829 §:n ja sitä seuraavien pykälien säännösten mukaisesti 14 (sanoin: neljätoista) päivän kuluessa siitä päivästä, jona ostaja tai hänen nimeämänsä henkilö on vastaanottanut toimituksen. Peruuttamisajan noudattamiseksi peruuttamisilmoitus on lähetettävä ennen kyseisen määräajan päättymistä. Ostaja voi lähettää sopimuksen peruuttamisilmoituksen Myyjän osoitteeseen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Myyjän toimitilojen osoite) tai Myyjän sähköpostiosoitteeseen office@horsehogandcow.com. Ostaja voi myös käyttää sopimuksen peruuttamislomakkeen mallia, joka on osa YSE-C:tä.

3. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen YLEISKAUPPA-C:n V artiklan toisen kappaleen mukaisesti, sopimus purkautuu alusta alkaen. Tavarat on palautettava Myyjälle 14 (sanoin: neljätoista) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on lähettänyt Myyjälle sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen. Tavarat on palautettava Myyjälle vahingoittumattomina, kulumattomina ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksissaan. Ostaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos tavaroiden luonteen vuoksi niitä ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla. Tällaisten tavaroiden palautuskustannusten enimmäismääräksi arvioidaan 10 000 CZK (sanoin: kymmenen tuhatta Tšekin kruunua) / 400 EUR (sanoin: neljäsataa euroa).

4. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen GTC-C:n V artiklan toisen kappaleen mukaisesti, myyjä palauttaa ostajalle saamansa varat viimeistään 14 (sanoin: neljätoista) päivän kuluessa siitä, kun ostaja on peruuttanut sopimuksen (jos kyseessä on tavaroiden ostosopimus, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut palautetut tavarat tai todisteen siitä, että ostaja on lähettänyt tavarat takaisin myyjälle, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin). Myyjä palauttaa summan muuna kuin käteissiirtona ostajan ilmoittamalle tilille (ellei ostaja määritä muuta maksutapaa edellyttäen, että tällainen muu maksutapa ei aiheuta lisäkustannuksia myyjälle). Palautettuun summaan sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat toimituksen palauttamisesta Myyjälle (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että Ostaja on valinnut muun toimitustavan kuin Myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan). Myyjä voi myös palauttaa ostajan maksaman summan, kun ostaja palauttaa tavarat.

5. Ostaja tunnustaa, että jos ostajan palauttamat tavarat ovat vahingoittuneet, kuluneet, osittain kulutetut tai niiden arvo on muutoin alentunut sen seurauksena, että tavaroita on käsitelty muulla tavoin kuin on tarpeen tavaroiden luonteeseen ja ominaisuuksiin, mukaan lukien niiden toimivuus, tutustumiseksi, Myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus aiheutuneesta vahingosta. Myyjä voi yksipuolisesti kuitata vahingonkorvausvaatimuksensa ostajan vaatimusta hinnan tai sen osan palauttamisesta. Jos myyjä peruuttaa sopimuksen palveluista, joiden suorittaminen on jo aloitettu, mutta joita ei ole vielä täysin suoritettu, ostaja on velvollinen maksamaan suhteellisen osan jo suoritettujen palveluiden hinnasta, ja peruuttamistapauksessa ostajalla on oikeus saada takaisin vain jäljellä oleva osa palvelusta maksamastaan hinnasta.

6. Siihen saakka, kunnes ostaja on vastaanottanut tavarat tai hänelle on suoritettu palvelu, myyjä voi milloin tahansa peruuttaa sopimuksen. Tällöin Myyjän on viipymättä palautettava ostajalle kauppahinta muuna kuin käteissiirtona ostajan ilmoittamalle tilille.

7. Jos ostajalle annetaan tavaran tai palvelun yhteydessä lahja, lahjakirja tehdään Myyjän ja ostajan välillä sillä varauksella, että jos ostaja peruuttaa sopimuksen, kyseistä lahjaa koskeva lahjakirja raukeaa ja ostaja on velvollinen palauttamaan annetun lahjan Myyjälle tavaran yhteydessä. Tässä tapauksessa Myyjä pidättää itsellään oikeuden palauttaa hinnan tai sen osan vasta saatuaan toimitetun lahjan.

8. Tekemällä sopimuksen Ostaja sitoutuu hyväksymään tilatut tavarat. Jos Ostaja rikkoo tätä velvollisuuttaan, hän on vastuussa Myyjälle aiheutuneista vahingoista. Ostaja ja Myyjä sopivat täten, että jos ostaja ei ota vastaan toimituksen yhteydessä lähetettyä lähetystä ja se palautetaan, ostaja maksaa Myyjälle vahingonkorvausta vain 500,- CZK:n (sanoin: viisisataa Tšekin kruunua) suuruisen kertakorvauksen. Myyjä ilmoittaa, että hän ei vaadi korvausta todellisesta vahingon määrästä, joka koostuu työ-, siirto-, pakkaus-, laskutus-, lähetys-, postitus-, purkamis-, hyvityslaskun antamisesta, pinoamisesta, menetetystä voitosta jne. aiheutuneista kustannuksista, vaan ainoastaan sovitusta kertakorvauksesta. Edellä mainittu sovittu 500,- CZK:n (viisisataa Tšekin kruunua) summa on maksettava 15 (viisitoista) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun tilattu lähetys on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.

 

VI. Kuljetus, tavaroiden toimitus ja palvelujen tarjoaminen

1. Tavaroiden toimitustavan ja palvelujen tarjoamisen määrää Myyjä, ellei sopimuksessa toisin määrätä. Jos kuljetustapa järjestetään ostajan pyynnöstä, ostaja vastaa kuljetustapaan liittyvästä riskistä ja mahdollisista lisäkustannuksista.

2. Jos Myyjä on sopimuksen mukaisesti velvollinen toimittamaan tavarat paikkaan tai suorittamaan sovitut palvelut ostajan tilauksessa määrittelemässä paikassa, ostajan on otettava toimitetut tavarat haltuunsa tai sallittava palvelujen suorittaminen näissä sovituissa paikoissa. Jos ostaja ei ota tavaroita haltuunsa toimituksen yhteydessä, myyjä voi periä 100 CZK:n (sata Tšekin kruunua) suuruisen varastointimaksun ja hänellä on myös oikeus purkaa sopimus.

3. Jos tavarat on ostajasta johtuvista syistä toimitettava toistuvasti tai muulla kuin tilauksessa ilmoitetulla tavalla, ostaja maksaa tavaroiden toistuvasta toimittamisesta aiheutuvat kustannukset tai vaihtoehtoiseen toimitustapaan liittyvät kustannukset.

4. Ottaessaan tavaroita vastaan rahdinkuljettajalta Ostaja on velvollinen tarkistamaan tavarapakkauksen eheyden ja, jos Ostaja havaitsee siinä puutteita, ilmoittamaan niistä välittömästi rahdinkuljettajalle. Jos pakkaus on vahingoittunut, mikä viittaa siihen, että lähetykseen on päässyt luvaton henkilö, ostaja ei ole velvollinen ottamaan lähetystä haltuunsa rahdinkuljettajalta. Allekirjoittamalla lähetysluettelon ostaja vahvistaa, että tavarat sisältävän lähetyksen pakkaus ei ole vahingoittunut.

5. Osapuolten muista tavarankuljetukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan säätää Myyjän erityisissä toimitusehdoissa, jos Myyjä on ne antanut.

6. Myyjällä on oikeus aloittaa tilatun palvelun suorittaminen vasta sen jälkeen, kun Myyjälle on maksettu palvelun hinta.

 

VII. Vastuu virheistä, takuu

1. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat Myyjän virhevastuuta, mukaan lukien Myyjän takuuvastuu, määräytyvät sovellettavien yleisesti sitovien säädösten, erityisesti siviililain asiaa koskevien säännösten mukaan. 2. Myyjä myöntää kulutustavaroille 24 kuukauden (sanallisesti: kaksikymmentäneljä kuukautta) takuun ja tilatuille palveluille 6 kuukauden (sanallisesti: kuusi kuukautta) takuun.

2. Myyjä vastaa ostajalle siitä, että myyty tuote tai tarjottu palvelu on sopimuksen mukainen, erityisesti siitä, että tuote tai palvelu on virheetön. Sopimuksen mukaisuus tarkoittaa, että myyty tuote on laadultaan ja ominaisuuksiltaan sopimuksessa sovittu, se soveltuu tarkoitukseensa ja vastaa Myyjän, valmistajan tai sen edustajan antamaa kuvausta, se täyttää lakisääteisten määräysten vaatimukset ja se toimitetaan asianmukaisessa määrässä, laajuudessa tai painossa.

3. Jos tavara tai palvelu ei ole sopimuksen mukainen ostajan vastaanotettua sen (jäljempänä "sopimuksenvastaisuus"), ostajalla on oikeus uuden tavaran toimittamiseen tai puuttuvan tavaran toimittamiseen tai uuden palvelun toimittamiseen virheettömänä, virheiden poistamiseen korjaamalla tavara, asianmukaiseen hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen Myyjän reklamaatiomenettelyssä (jäljempänä "reklamaatiomenettely") määritellyin edellytyksin, joka on nähtävissä täällä. Ilmoittaessaan virheestä Myyjälle tai välittömästi ilmoituksen jälkeen Ostaja ilmoittaa Myyjälle, minkä oikeuden hän on valinnut oikaisuksi. Ostaja ei voi muuttaa valitsemaansa oikaisuvaihtoehtoa ilman Myyjän suostumusta lukuun ottamatta tapauksia, joissa Ostaja on pyytänyt vian korjaamista ja vika osoittautuu korjaamattomaksi. Jos ostaja ei valitse oikeuttaan ajoissa, myyjä toimii sovellettavan lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4. Pilaantuvia tai käytettyjä tavaroita lukuun ottamatta Myyjä vastaa Ostajalle virheistä, jotka ilmenevät sopimuksenvastaisuutena tavaran vastaanottamisen jälkeen takuuaikana (takuu).

5. Jos kyseessä on palvelusopimus, Myyjä on vastuussa Ostajalle virheistä, jotka ilmenevät sopimuksenvastaisuutena sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu takuuaikana (takuu) YSE-C:n VII artiklan ensimmäisen kappaleen mukaisesti.

6. Vaatimustenvastaisuutta aiheuttavana virheenä ei pidetä sitä, että toimitetuilla tavaroilla tai tarjotulla palvelulla ei ole mitään ominaisuuksia tai ominaisuuksia tai niiden laatu ylittää nimenomaisesti ilmoitetun tason tai laajuuden.

7. Näin ollen Myyjä ei ole vastuussa muun muassa siitä, että Myyjän toimittamat tiedot ovat yhteentoimivia Ostajan tai kolmansien osapuolten laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa, mitä ei ole nimenomaisesti ilmoitettu tietyn palvelun kohdalla. Jos ostajan tai kolmannen osapuolen tallenteet tai tiedot katoavat tai vahingoittuvat ostajan virheellisen, luvattoman tai sopimattoman menettelyn tai Myyjän toimittamien tietojen käytön, mukaan lukien käänteinen suunnittelu, vuoksi, Myyjä ei ole vastuussa mistään näin syntyneistä vahingoista tai välillisistä menetyksistä.

8. Ostaja käyttää kaikkia Myyjän virhevastuusta johtuvia oikeuksia, mukaan lukien Myyjän takuuvastuu, Myyjän myymälässä osoitteessa Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Vaatimus katsotaan esitetyksi sillä hetkellä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajalta vaaditut tavarat tai tiedon toimitetun palvelun virheestä.

9. Myyjän virhevastuuseen liittyviä muita osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia säännellään yksityiskohtaisesti reklamaatiomenettelyä koskevissa säännöissä, jotka ovat saatavilla täällä.

 

VIII.  Osapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet

1. Ostaja saa omistusoikeuden tavaraan ja oikeuden käyttää palvelua maksettuaan tavaran tai palvelun hinnan kokonaisuudessaan. Ellei sovellettavassa laissa toisin säädetä tai sopimuksessa toisin määrätä, ostajalla on tarjotun ja asianmukaisesti maksetun palvelun puitteissa oikeus ei-yksinomaiseen, alueellisesti rajoittamattomaan ja ei-siirrettävään oikeuteen käyttää osaa palvelusta, joka on luonteeltaan tekijänoikeudellinen teos, ainoastaan ostajan sisäisiin (henkilökohtaisiin) tarpeisiin ja ainoastaan sopimuksen tarkoituksesta johtuvana ajanjaksona ja siinä laajuudessa.  Ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin säädetä, ostajalla ei ole oikeutta erityisesti jäljentää teosta, kääntää sitä, käsitellä, muokata tai muuttaa sitä millään muulla tavalla, levittää, lainata, vuokrata, asettaa sitä näytteille tai luovuttaa sitä yleisölle, eikä myöskään kiertää teknisiä oikeussuojakeinoja tai suorittaa teoksen käänteistä suunnittelua. Luvan saamiseksi teoksen lainaamiseen, vuokraamiseen, näytteille asettamiseen tai julkistamiseen yleisölle voidaan tehdä erityinen palvelusopimus.

2. Ostaja tunnustaa, että ohjelmisto ja muut verkkokaupan käyttöliittymän muodostavat osat (mukaan lukien valokuvat tarjotuista tavaroista tai kuvat tarjotuista palveluista) ovat tekijänoikeussuojattuja. Ostaja sitoutuu olemaan toteuttamatta mitään toimia, joiden avulla hän tai kolmannet osapuolet voisivat ilman lupaa loukata ohjelmistoa tai muita verkkokaupan web-käyttöliittymän muodostavia osia tai käyttää niitä ilman lupaa.

3. Käyttäessään E-shop-verkkoliittymää Ostaja ei saa käyttää mekanismeja, ohjelmistoja, prosesseja tai menetelmiä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti E-shop-verkkoliittymän toimintaan. Verkkokauppaliittymää saa käyttää vain siinä laajuudessa, joka ei rajoita Myyjän muiden asiakkaiden oikeuksia ja joka on sen käyttötarkoituksen mukainen.

4. Myyjä ei ole ostajan suhteen sidottu mihinkään siviililain 1826 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitettuihin käytännesääntöihin. 5. Myyjä ei tarjoa muita palveluita tavaroiden myynnin tai tilattujen palveluiden tarjoamisen jälkeen, lukuun ottamatta palveluita, jotka Myyjä nimenomaisesti ilmoittaa verkkosivustollaan yksittäisten tavaroiden tai palveluiden kohdalla.

5. Ostaja tunnustaa, että Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen puuttumisesta verkkosivustoon tai verkkosivuston tarkoituksen vastaisesta käytöstä.

 

IX. Henkilötietojen suojaaminen

1. Myyjä täyttää asianmukaisesti kaikki henkilötietojen suojaan liittyvät velvoitteensa. Selkeyden vuoksi Myyjä on julkaissut erityisen henkilötietojen suojaa koskevan ohjeen, jossa asia on tiivistetty.

 

X. Kaupallisten viestien lähettäminen ja evästeet

Peruutettu

 

XI. Toimitus

1.  Ellei toisin sovita, kaikki kyseiseen sopimukseen liittyvä kirjeenvaihto toimitetaan toiselle osapuolelle kirjallisesti, sähköpostitse, henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä (lähettäjän valitseman) postipalveluyrityksen välityksellä. Ostajalle osoitettu kirjeenvaihto toimitetaan ostajan käyttäjätilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

XII. Loppumääräykset

1. Jos verkkosivuston käytön yhteydessä syntyvään suhteeseen tai sopimuksella perustettavaan oikeussuhteeseen sisältyy kansainvälinen (ulkomainen) elementti, osapuolet sopivat, että suhteeseen sovelletaan Tšekin lakia. Tämä ei rajoita kuluttajan oikeuksia, jotka perustuvat yleisesti sitoviin oikeudellisiin määräyksiin.

2. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita elinkeinoluvan nojalla, eikä Myyjän toiminta ole muun luvanvaraista. Ostaja voi kääntyä Myyjän puoleen mahdollisten valitusten osalta. Jos Ostajan Myyjälle tekemä valitus hylätään, riita ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa (eli tuomioistuimessa, jolla on asiallinen ja alueellinen toimivalta). Kauppatarkastuksen suorittaa toimivaltaisen kauppalupaviraston toimeksiannon puitteissa asianomainen kauppalupavirasto. Ostaja voi myös kääntyä Tšekin kauppatarkastusviranomaisen puoleen.

3. Myyjän tarjoamia, myymiä, toimittamia ja välittämiä tuotteita ja palveluja koskevien kuluttajariitojen tuomioistuinten ulkopuolinen ratkaisuelin (vaihtoehtoinen riidanratkaisu) on Tšekin kauppatarkastusviranomainen, jonka Internet-osoite on: www.coi.cz.

4. Jos jokin tämän sopimuksen määräys on tai tulee pätemättömäksi tai tehottomaksi, se korvataan määräyksellä, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä pätemätöntä tai tehotonta määräystä. Yhden määräyksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Sopimukseen tai YLE-C:hen tehtävät muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti.

5. Myyjä arkistoi Sopimuksen, mukaan lukien YLEISET SOPIMUSEHDOT, sähköisessä muodossa, eikä se ole saatavilla, paitsi sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen Myyjän velvoitteiden täyttämiseksi. Myyjä asettaa tekstin pyydettäessä ostajan saataville.

6. Ostajan ja Myyjän välinen sopimussuhde solmitaan ajaksi, joka määräytyy sen mukaan, miten sopimusosapuolet asianmukaisesti täyttävät asianomaisen sopimuksen mukaiset velvoitteet. Jollei tehdyissä sopimuksissa tai YSE-C:ssä ole erityistapauksissa toisin määrätty, sopijapuolilla ei ole oikeutta purkaa sopimusta ennen sen asianmukaista täyttämistä.

7. Toimittajan yhteystiedot:

toimitusosoite: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tšekki.

sähköpostiosoite: office@horsehogandcow.com

puhelin: 

+420 774 420 662

 

 

Nämä yleiset myyntiehdot asiakkaille tulevat voimaan 1. lokakuuta 2022.

 

 

Esimerkkilomake sopimuksen peruuttamista varten sovellettavan lainsäädännön mukaisesti:

 

Ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta

- Vastaanottaja:

Sähköpostiosoite:

- Ilmoitan, että peruutan näiden tavaroiden ostamista (*)/ näiden palvelujen tarjoamista (*) koskevan sopimuksen.

- Tilauspäivä (*)/Toimituspäivä (*)

- Ostajan etu- ja sukunimi

- Ostajan osoite

- Ostajan allekirjoitus (vain, jos tämä lomake lähetetään paperisena).

- Päiväys

(*) Tarpeen mukaan yliviivataan tai täytetään.

Ei tuotetta