A fogyasztóknak történő értékesítés általános feltételei

Általános Szerződési Feltételek a Hot House Cucumber s.r.o. kereskedelmi társaság, székhelye: Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Csehország, 176 29 527 azonosítószámmal, a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben C 374196 iktatószámmal bejegyzett cég (a továbbiakban: "Eladó") által természetes személyek - fogyasztók (a továbbiakban: "Vevő") részére az Eladó által a www.horsehogandcow.com internetes címen üzemeltetett on-line üzleten keresztül történő termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan.

(a továbbiakban: ÁSZF-C).

 

Bevezető rendelkezések

 1. Az ÁSZF-C szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy természetes személy - fogyasztó között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel vagy szolgáltatási szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. Az Eladó a webáruházat a www.horsehogandcow.com internetes címen, a webes felületen (a továbbiakban: "Webáruház webes felület") keresztül üzemelteti.
 2. Az ÁSZF-C szabályozza továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó www.horsehogandcow.com címen található honlapjának (a továbbiakban: "Honlap") használata során, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb jogviszonyokat.
 3. Az ÁSZF-C nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni vagy szolgáltatást igényelni szándékozó személy az áru vagy szolgáltatás megrendelésekor üzleti tevékenysége során jár el, vagy ha a személy jogi személy. Ilyen esetben a megkötött Szerződésre a természetes személyekkel - vállalkozókkal vagy jogi személyekkel való üzleti kapcsolatokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
 4. Az ÁSZF-C-től eltérő rendelkezésekről a szerződésben lehet megállapodni. A Szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF-C rendelkezéseivel szemben.
 5. Az ÁSZF-C a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés és az ÁSZF-C cseh nyelven készült. A Szerződés cseh nyelven kerül megkötésre.
 6. Az Eladó jogosult az ÁSZF-C szövegét módosítani vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az ÁSZF-C korábbi szövegezésének érvényességi ideje alatt keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

Felhasználói fiók

 1. Azok a vásárlók, akik regisztráltak a Weboldalon, hozzáférhetnek a felhasználói felületükhöz. A Vevő a felhasználói felületéről (a továbbiakban: "Felhasználói fiók") rendelhet árut vagy szolgáltatást. Amennyiben a webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül, közvetlenül a webes felületről is rendelhet árut vagy szolgáltatást.
 2. A Weboldalon történő regisztráció és az áruk vagy szolgáltatások megrendelése során a Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a Felhasználói fiókban és az áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
 3. Ha a Vevő egy jogi személyre vonatkozó adatokat (cégnév, cégazonosító szám és adószám) tölt ki, az Eladó úgy tekinti, hogy a Vevő az adott jogi személy nevében jár el, és a jogi személy megrendelését a jelen I. cikk (3) bekezdésének megfelelően kezeli.
 4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles titokban tartani a Felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat, és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felel azért, ha a Vevő megszegi ezt a kötelezettségét.
 5. A Vevő nem jogosult engedélyezni a Felhasználói fiók használatát harmadik személyek számára.
 6. Az Eladó jogosult a Felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő több mint 1 (szavakkal: egy) éve nem használja a Felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi a megkötött Szerződésből (beleértve az ÁSZF-C-t) eredő kötelezettségeit.
 7. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül érhető el folyamatosan, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

A szerződés megkötése

 1. A webáruház webes felülete tartalmazza az Eladó által kínált áruk és szolgáltatások listáját, beleértve azok árait is. Az áruk és szolgáltatások árai a hozzáadottérték-adóval együtt kerülnek feltüntetésre. Tartalmazzák továbbá az összes kapcsolódó díjat és adott esetben a licencdíjakat és jogdíjakat. Az áruk és szolgáltatások kínálata, valamint a kínált áruk és szolgáltatások árai az egész azon időszak alatt érvényesek maradnak, amelyre vonatkozóan a webáruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételekkel szerződést kössön.
 2. A webáruház webes felületén elhelyezett, áruk eladására és szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlatok nem kötelező érvényűek, és az Eladó nem köteles szerződést kötni az áruk eladására vagy a szolgáltatások nyújtására.
 3. A webáruház webes felülete az áruk és szolgáltatások csomagolási és szállítási költségeit is jelzi. Az E-shop webes felületen megjelenített, az áruk és szolgáltatások csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak a Cseh Köztársaság területén belül szállított árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak.
 4. Az áruk vagy szolgáltatások megrendeléséhez a Vevő kitölti a megrendelőlapot az E-shop webes felületén. Az űrlapon különösen a következő információkat kell megadni:
 • a megrendelt áruk és szolgáltatások (a Vevőnek a megrendelt árut vagy szolgáltatást a webáruház webes felületének online kosarába kell "helyeznie");
 • az áruk és szolgáltatások árának fizetési módja, a megrendelt áruk és szolgáltatások szállításának szükséges módja; és
 • a megrendelt áruk és szolgáltatások szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk

(a továbbiakban együttesen: "végzés").

 1. Mielőtt a Megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és szükség esetén módosítani a Megrendelésben megadott adatokat; ez lehetőséget ad a Vevőnek a Megrendelés kitöltésekor elkövetett hibák felismerésére és kijavítására. A Vevő ezt követően a "Küldés" gombra kattintva elküldi a Megrendelést az Eladónak. Az Eladó a Megrendelésben megadott adatokat helyesnek tekinti. A Megrendelés beérkezését követően az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelés kézhezvételét, és a Vevőnek a Felhasználói felületen vagy a Megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") visszaigazoló e-mailt küld.
 2. Az Eladó a Megrendelés jellegétől függően (áruk mennyisége, szolgáltatások terjedelme, ár, becsült szállítási költségek) mindig jogosult arra, hogy a Vevőtől a Megrendelés további megerősítését kérje (pl. írásban vagy telefonon).
 3. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Megrendelés visszaigazolásának (elfogadásának) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött a Vevő e-mail címére.
 4. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem köteles szerződést kötni, különösen nem olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megszegték az Eladóval szembeni kötelezettségeiket.
 5. A Vevő beleegyezik abba, hogy a Szerződés megkötéséhez távkommunikációs eszközöket használjanak. A Vevőnél a Szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő viseli.
 6. Amennyiben az adott szolgáltatásra vonatkozóan másként nincs meghatározva, az Eladó a megrendelt szolgáltatás nyújtását a Szerződéstől való elállásra biztosított határidő lejárta előtt is megkezdheti.

 

Az áruk és szolgáltatások ára, fizetési feltételek

 1. Az áruk és szolgáltatások árát és a Szerződés szerinti áruk szállításával vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségeket a Vevő a következő módokon fizetheti meg az Eladónak:
 • készpénzfizetés a Vevő által a Megrendelésben megadott helyen történő szállításkor;
 • nem készpénzes fizetés az Eladó 2102352786/2010 számú számlájára, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (EUR-ban történő fizetés esetén) a Fio Banka Banknál (a továbbiakban: "Eladó számlája");
 • nem készpénzes fizetés az Eladó 2302352780/2010 számú számlájára, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (CZK-ban történő fizetés esetén) a Fio Banka Banknál (a továbbiakban: "Eladó számlája");
 • készpénz nélküli fizetés a GoPay fizetési rendszeren keresztül.
 1. A Vevő az áruk vagy szolgáltatások árával együtt az Eladónak a csomagolással és az áruk szállításával vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségeket is köteles megfizetni a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem szerepel, a feltüntetett ár úgy értendő, hogy tartalmazza az áruk szállításával vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségeket, valamint az esetleges licencdíjakat.
 2. Készpénzfizetés vagy készpénz/átvétel esetén az ár a megrendelt áru vagy szolgáltatás átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén az ár a Szerződés megkötésétől számított 7 (szó szerint: hét) napon belül esedékes.
 3. Ha a Vevő a készpénz nélküli fizetést választja, köteles az áruk és szolgáltatások árának kifizetésekor megadni az ügylet változó szimbólumát. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő árfizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.
 4. Az Eladó kérheti az ár teljes összegének kifizetését, mielőtt az árut elküldené vagy a szolgáltatást nyújtaná a Vevőnek.
 5. Az Eladó által a Vevőnek nyújtott árengedmények kombinálhatók.
 6. Ha az üzleti gyakorlatban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó a Szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó áfafizetőnek minősül. Az Eladó az adóigazolást - számlát a Vevő részére azt követően állítja ki, hogy a Vevő a Megrendelés árát kifizette, és a dokumentumot elektronikus formában a Vevő e-mail címére küldi, vagy a megküldött Megrendeléshez csatolja.

 

A szerződéstől való elállás

1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Sb. törvény (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") 1837. §-a értelmében a Vevő mint fogyasztó nem állhat el az adásvételi szerződéstől:

a) szolgáltatásnyújtás esetén, ha azt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt végezték, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy a fogyasztó ezáltal elveszíti a szerződéstől való elállási jogát,
b) olyan áru vagy szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek tényleges értéke a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyeket a vállalkozó nem tud befolyásolni, és amelyek az elállási határidő alatt következhetnek be,

c) olyan alkoholtartalmú italok szállítására, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet szállítani, és amelyek tényleges értéke a pénzpiaci ingadozásoktól függ, amelyeket a vállalkozó nem tud befolyásolni,

d) a fogyasztó igényei szerint módosított vagy személyre szabott termékek szállítása esetén,

e) a gyors bomlásnak kitett termékek, valamint a szállítást követően más termékekkel visszafordíthatatlanul összekeveredett termékek értékesítése esetén,

f) a fogyasztó kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen elvégzett javítási vagy karbantartási munkálatokra; ez azonban nem vonatkozik a kért javításoktól eltérő utólagos javítások vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítása esetén,

g) olyan lezárt csomagolásban szállított áruk esetében, amelyeket a fogyasztó a kiszállítás után kibontott, és amelyek higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre,

h) hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek szállítása esetén, ha azok eredeti csomagolását a fogyasztó a szállítást követően felbontotta,

i) újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására,

j) szállás, szállítás, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységek esetén, ha a vállalkozó a szolgáltatást vagy árut meghatározott időpontban vagy időpontban nyújtja,

k) a nyilvános árverésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyilvános árverésen kötötték meg, vagy

l) olyan digitális tartalom szolgáltatása esetén, amelyet nem tárgyi adathordozón szolgáltatnak, ha azt a fogyasztónak a szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt adott előzetes kifejezett hozzájárulásával szolgáltatták, és ha a vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy a fogyasztó ezáltal elveszíti az elállási jogát.

2. Ha a Szerződéstől való elállást az V. cikk első bekezdésében foglalt rendelkezések nem zárják ki, vagy az egyéb okok miatt nem lehetséges, a Vevő a Polgári Törvénykönyv 1829. és azt követő szakaszának rendelkezései szerint elállhat a Szerződéstől attól a naptól számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül, amikor a Vevő vagy a Vevő által kijelölt személy a szállítást átvette. Az elállási határidő betartása érdekében az elállási nyilatkozatot a vonatkozó határidő lejárta előtt kell elküldeni. A Vevő a szerződéstől való elállásról szóló értesítést az Eladó címére (ideértve, de nem kizárólagosan az Eladó telephelyének címét) vagy az Eladó office@horsehogandcow.com e-mail címére küldheti. A Vevő használhatja az ÁSZF-C részét képező szerződés elállási nyilatkozat mintát is.

3. Ha a Vevő az ÁSZF-C V. cikkének második bekezdése szerint eláll a Szerződéstől, a Szerződés a kezdetektől fogva megszűnik. Az árut a Vevőnek a Szerződéstől való elállásról szóló értesítésnek az Eladó részére történő megküldésétől számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül vissza kell küldenie az Eladónak. Az árut lehetőleg sértetlenül és nem elhasználódva, eredeti csomagolásban kell az Eladónak visszaküldeni. A Vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellege nem teszi lehetővé a szokásos módon történő visszaküldést. Az ilyen áruk visszaküldésének maximális költsége 10.000 CZK (szavakkal: tízezer cseh korona) / 400 EUR (szavakkal: négyszáz euró).

4. Ha a Vevő az ÁSZF-C V. cikkének második bekezdése szerint eláll a Szerződéstől, az Eladó legkésőbb a Vevőnek a Szerződéstől való elállásától számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül (áruvásárlási szerződés esetén legkésőbb a visszaküldött áru kézhezvételétől vagy annak igazolásától számított 14 napon belül, hogy a Vevő az árut visszaküldte az Eladónak, attól függően, hogy melyik következik be előbb) köteles a Vevőnek a kapott összeget visszafizetni. Az Eladó az összeget készpénz nélküli átutalással téríti vissza a Vevő által megadott számlára (kivéve, ha a Vevő más fizetési módot jelöl meg, feltéve, hogy az ilyen más módszer nem jár további költségekkel az Eladó számára). A visszatérített összeg magában foglalja a szállítmánynak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból erednek, hogy a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget a Vevő által az áru visszaküldésekor is visszatérítheti.

5. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő által visszaküldött áru sérült, elhasználódott, részben elfogyott, vagy értéke egyébként csökkent az áru természetének és tulajdonságainak megismeréséhez szükségesől eltérő módon történő kezelés következtében, beleértve az áru működőképességét is, az Eladó jogosult a keletkezett kár megtérítésére a Vevőtől. Az Eladó egyoldalúan beszámíthatja kártérítési igényét a Vevőnek az ár vagy annak egy részének visszatérítésére vonatkozó igényével szemben. Olyan szolgáltatási szerződéstől való elállás esetén, amelynek teljesítése már megkezdődött, de még nem teljes egészében teljesítették, a Vevő köteles a már teljesített szolgáltatások árának arányos részét megfizetni, és elállás esetén a Vevő csak a szolgáltatásért fizetett ár fennmaradó részének visszatérítésére jogosult.

6. Amíg a Vevő az árut át nem veszi, illetve a szolgáltatást nem nyújtja, az Eladó bármikor elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó a vételárat haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek, a Vevő által megadott számlára történő készpénzmentes átutalással.

7. Ha a Vevőnek az áruval vagy szolgáltatással együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a kikötéssel jön létre, hogy ha a Vevő eláll a Szerződéstől, az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a Vevő köteles a kapott ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni. Ebben az esetben az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árat vagy annak egy részét csak a biztosított ajándék átvételét követően térítse vissza.

8. A Szerződés megkötésével a Vevő köteles a megrendelt árut elfogadni. Ha a Vevő ezt a kötelezettségét megszegi, felelős az Eladónak okozott kárért. A Vevő és az Eladó megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a kiszállításra küldött szállítmányt, és az visszakerül, a Vevő kizárólag 500,- CZK (szavakkal: ötszáz cseh korona) átalányösszegű kártérítést fizet az Eladónak. Az Eladó kijelenti, hogy nem követeli a kár tényleges összegének megtérítését, amely a munka-, elszállítás, csomagolás, számlázás, szállítás, postázás, kicsomagolás, jóváírás kiállítása, rakodás, elmaradt haszon stb. költségeiből áll, hanem csak a megállapított átalányösszegű kártérítést. A fent említett 500,- CZK (szavakkal: ötszáz cseh korona) összegű megállapodás szerinti összeg a megrendelt szállítmány első fuvarozónak történő átadásától számított 15 (szavakkal: tizenöt) naptári napon belül esedékes.

 

Szállítás, áruszállítás és szolgáltatásnyújtás

 1. Az áruszállítás és a szolgáltatásnyújtás módját az Eladó határozza meg, hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik. Ha a szállítási módot a Vevő kérésére szervezik meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.
 2. Ha a Szerződés értelmében az Eladó köteles az árut a Vevő által a Megrendelésben meghatározott helyre szállítani, vagy a Vevő által a Megrendelésben meghatározott helyen egyeztetett szolgáltatást nyújtani, a Vevő köteles a leszállított árut átvenni, vagy a szolgáltatás nyújtását az ilyen egyeztetett helyen engedélyezni. Ha a Vevő a kiszállításkor nem veszi át az árut, az Eladó 100 CZK (szó szerint: száz cseh korona) összegű tárolási díjat számíthat fel, és jogosult a szerződéstől is elállni.
 3. Ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket vagy az alternatív szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
 4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és amennyiben hibát talál, köteles erről haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmány illetéktelen behatolására utal, a Vevő nem köteles a szállítmányt a fuvarozótól átvenni. A Vevő a szállítólevél aláírásával megerősíti, hogy az árut tartalmazó szállítmány csomagolása nem sérült meg.
 5. A felek egyéb, az áruszállítással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.
 6. Az Eladó csak azt követően jogosult a megrendelt szolgáltatás nyújtásának megkezdésére, hogy az Eladó megkapta a szolgáltatás ellenértékét.

 

Hibákért való felelősség, szavatosság

 1. A felek jogait és kötelezettségeit az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban, beleértve az Eladó szavatossági felelősségét is, a vonatkozó, általánosan kötelező jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Az Eladó a fogyasztási cikkekre 24 hónap (szó szerint: huszonnégy hónap), a megrendelt szolgáltatásokra 6 hónap (szó szerint: hat hónap) jótállást vállal.
 2. Az Eladó felel a Vevővel szemben az eladott termék vagy nyújtott szolgáltatás szerződésszerűségéért, különösen azért, hogy a termék vagy szolgáltatás hibátlan legyen. A Szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott termék a Szerződésben megállapított minőségű és tulajdonságokkal rendelkezik, megfelel a célnak, és megfelel az Eladó, a gyártó vagy annak képviselője által adott leírásnak, megfelel a jogszabályi előírások követelményeinek, és megfelelő mennyiségben, terjedelemben vagy súlyban kerül szállításra.
 3. Amennyiben az áru vagy a szolgáltatás a Vevő általi átvételkor nem felel meg a Szerződésnek (a továbbiakban: a Szerződésnek való meg nem felelés), a Vevő jogosult új áru szállítására vagy a hiányzó áru leszállítására vagy a szolgáltatás új, hibátlan nyújtására, a hibák kijavításával történő megszüntetésére, megfelelő árengedményre, vagy a Szerződéstől való elállásra az Eladó reklamációs eljárásában (a továbbiakban: Reklamációs eljárás) meghatározott feltételek szerint, amely itt megtekinthető. A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a bejelentést követően haladéktalanul tájékoztatja az Eladót arról, hogy melyik jogát választotta a kijavításnak. A Vevő az Eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választott lehetőséget, kivéve azt az esetet, amikor a Vevő a hiba kijavítását kérte, és a hiba javíthatatlannak bizonyul. Amennyiben a Vevő nem választja ki időben a jogát, az Eladó az alkalmazandó jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint jár el.
 4. A romlandó vagy használt áruk kivételével az Eladó felel a Vevővel szemben azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét követően, a jótállási időszakban (a jótállás) a Szerződésnek való meg nem felelésként jelentkeznek.
 5. Szolgáltatási szerződés esetén az Eladó a Vevővel szemben a szolgáltatás nyújtását követően a jótállási időszakban (a jótállás) az ÁSZF-C VII. cikk (1) bekezdése szerint a szerződésnek való megfelelés hiányaként felmerült hibákért a Vevővel szemben felelősséggel tartozik.
 6. Nem minősül a Megfelelőség hiányát okozó hibának, ha a szállított áru vagy nyújtott szolgáltatás nem rendelkezik semmilyen jellemzővel, tulajdonsággal, vagy nem a kifejezetten megadott szintet vagy terjedelmet meghaladó minőségű.
 7. Ezért az Eladó nem vállal felelősséget többek között az Eladó által szolgáltatott adatoknak a Vevő vagy harmadik fél bármely hardverével vagy szoftverével való átjárhatóságáért, amelyről az adott szolgáltatásnál kifejezetten nincs szó. Ha a Vevő vagy harmadik fél nyilvántartásai vagy adatai elvesznek vagy károsodnak az Eladó által biztosított adatoknak a Vevő által történő helytelen, jogosulatlan vagy nem megfelelő eljárása vagy felhasználása miatt, beleértve a visszafejtést is, az Eladó nem felel az így keletkezett károkért vagy következményes veszteségekért.
 8. A Vevő az Eladó hibákért való felelősségéből eredő valamennyi jogát, beleértve az Eladó szavatossági felelősségét is, az Eladó Žižkova 708, 261 01 Příbram II. szám alatti üzletében gyakorolja. A reklamáció abban a pillanatban tekinthető benyújtottnak, amikor az Eladó a Vevőtől megkapta a reklamált árut vagy a nyújtott szolgáltatás hibájára vonatkozó információt.
 9. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatosak, részletesen az itt elérhető Reklamációs eljárás szabályai szabályozzák.

 

A felek egyéb jogai és kötelezettségei

 1. A Vevő az áru tulajdonjogát az áru vagy a szolgáltatás árának teljes kifizetése után szerzi meg, illetve válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére. 2. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, vagy a Szerződésben másként nem szerepel, a Vevő a nyújtott és megfelelően kifizetett szolgáltatáson belül nem kizárólagos, területileg korlátlan és nem átruházható joggal jogosult a szolgáltatás szerzői jogi műnek minősülő részének használatára, kizárólag a Vevő belső (személyes) igényeihez, és kizárólag a Szerződés céljából eredő időtartamra és mértékben. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a Vevő nem jogosult különösen a mű többszörözésére, fordítására, feldolgozására, módosítására vagy más módon történő megváltoztatására, terjesztésére, kölcsönzésére, bérbeadására, kiállítására vagy nyilvánosságra hozatalára, valamint a jogvédelem technikai eszközeinek megkerülésére vagy a mű visszafejtésére. A mű kölcsönzésére, bérbeadására, kiállítására vagy nyilvánosságra hozatalára vonatkozó engedély megszerzésére külön szolgáltatási szerződés köthető.
 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szoftver és a webáruház webes felületét alkotó egyéb részek (beleértve a kínált áruk vagy a nyújtott szolgáltatások képeit) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné a Vevő vagy harmadik személyek számára, hogy engedély nélkül megsértsék vagy engedély nélkül használják a szoftvert vagy az e-shop Webes felületet alkotó egyéb részeket.
 3. Az E-shop webes felület használata során a Vevő nem használhat olyan mechanizmusokat, szoftvereket, eljárásokat vagy módszereket, amelyek negatívan befolyásolhatják az E-shop webes felület működését. Az E-shop Webfelület csak olyan mértékben használható, amely nem korlátozza az Eladó más vásárlóinak jogait, és amely megfelel a használat céljának.
 4. Az Eladó a Vevővel szemben nem kötődik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexekhez. Az Eladó az áru eladását vagy a megrendelt szolgáltatás nyújtását követően nem nyújt egyéb szolgáltatásokat, kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó a Weboldalán az egyes áruknál vagy szolgáltatásoknál kifejezetten megjelöl.
 5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Weboldalba harmadik fél által történő beavatkozásból vagy a Weboldal rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.

 

Személyes adatok védelme

 1. Az Eladó megfelelően teljesíti a személyes adatok védelmével kapcsolatos valamennyi kötelezettségét. Az Eladó az egyértelműség kedvéért külön Személyes adatvédelmi útmutatót adott ki, amely összefoglalja a kérdést.

 

Kereskedelmi üzenetek és sütik küldése

          Törölt

 

Szállítás

 1. Eltérő megállapodás hiányában az adott szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, e-mailben, személyesen vagy ajánlott levélben, postai szolgáltató (a feladó által választott) útján kell a másik félnek átadni. A Vevőnek szóló levelezést a Vevő felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kell kézbesíteni.

 

Záró rendelkezések

 1. Ha a Weboldal használatával kapcsolatban létrejövő jogviszony vagy a Szerződéssel létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozás szerinti jogait.
 2. Az Eladó a kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni, és az Eladó tevékenysége nem kötött más engedélyhez. A Vevő bármilyen panaszával az Eladóhoz fordulhat. Amennyiben a Vevőnek az Eladóhoz benyújtott panaszát elutasítják, a jogvitát az illetékes bíróság (azaz a tárgyi és területi illetékességgel rendelkező bíróság) fogja eldönteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörén belül az illetékes Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal végzi. A Vevő a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósághoz is fordulhat.
 3. Az Eladó által kínált, értékesített, nyújtott és közvetített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére (alternatív vitarendezés) a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes szerve, amelynek internetes címe: www.coi.cz.
 4. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy hatálytalanná válik, azt olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Szerződés vagy az ÁSZF-C módosításait és kiegészítéseit írásban kell megtenni.
 5. A Szerződést, beleértve az ÁSZF-C-t is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető, kivéve az Eladó vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése céljából. Az Eladó a szöveget kérésre a Vevő rendelkezésére bocsátja.
 6. A Vevő és az Eladó közötti szerződéses kapcsolat a szerződő felek megfelelő teljesítése által meghatározott időtartamra jön létre az adott Szerződés alapján. Amennyiben a megkötött Szerződések vagy az ÁSZF-C különös esetekben másként nem rendelkezik, a szerződő felek nem jogosultak a Szerződéstől annak szabályszerű teljesítése előtt elállni.
 7. A szállító elérhetőségei:

szállítási cím: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Cseh Köztársaság

e-mail cím: office@horsehogandcow.com

+420 774 420 662

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vevőknek történő értékesítésre vonatkozóan 2022. október 1-jén lépnek hatályba.

 

 

A szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta az alkalmazandó jogi szabályozással összhangban:

 

A szerződéstől való elállásról szóló értesítés

- Címzett:

e-mail cím:

- Tájékoztatom, hogy elállok az ezen áruk megvásárlására (*)/szolgáltatások nyújtására (*) vonatkozó szerződéstől.

- Megrendelés dátuma (*)/szállítás dátuma (*)

- A vásárló neve és vezetékneve

- A vevő címe

- A vevő aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíralapú dokumentumként küldik)

- Dátum

(*) Törölje a megfelelő adatokat, vagy töltse ki az adatokat.

 

Nincs tétel